Prevajanje in lokalizacija projektov

Lokalizacija projektov

Projekt je ciljno usmerjen in zaključen proces razvijanja neke dejavnosti, ki je usmerjena k doseganju končnega cilja. Projekt lahko ponudi posameznik, podjetje, družbena organizacija, javna organizacija, družbena institucija, državna institucija ali celo mednarodna organizacija. Pri izvajanju določenega projekta sodeluje veliko oseb, med katere sodijo vodstvo in izvajalci.

Uspešno izvajanje projekta zahteva tudi dobro postavljen informacijski sistem, ki seveda vključuje ogromno dokumentacije, od načrtovanja in ciljev projekta do same organizacije ter izvedbe. Ta dokumentacija je lahko konstrukcijsko proizvodna in proizvodno tehnološka (redna ali dopolnilna).

Če je projekt obširnejši ali mednaroden ter zahteva širjenje na tuje trge, je priporočljiva lokalizacija projekta.

Kaj je lokalizacija?

Lokalizacija je postopek, pri katerem prevod vsebine izdelka, storitve ali programske opreme popolnoma ustreza lokalnim jezikovnim in kulturnim zahtevam ter jih tudi izpolnjuje.

Kakšna je razlika med lokalizacijo in prevajanjem?

Prevajanje in lokalizacija se razlikujeta v osnovnem namenu, sledenju izvirniku, vpletenosti deležnikov in vrstah besedil. Osnovni namen prevajanja je prenesti dejstva in pomen besedila iz enega jezika v drug jezik. Osnovni namen lokalizacije pa je ta dejstva in pomen predstaviti na najbolj primeren način, ki ustreza jezikovnim in kulturnim zahtevam ciljnega jezika.

Prevajalci niso nujno strokovnjaki za tuje trge, medtem ko pri lokalizaciji to enostavno morajo biti. Besedila, ki običajno potrebujejo prevod so po navadi univerzalna in manj formalna (elektronska sporočila, forumi, priročniki, navodila za uporabo ipd.). Lokalizacijo pa potrebujejo besedila, ki jih bralci razumejo glede na kulturni kontekst.

Sem spadajo predvsem blogi, spletne strani, marketinška besedila in drugi izobraževalni materiali.

Lokalizacija projektov je za poslovanje na tujem trgu zelo pomembna. Spodrsljaji lokalizacije lahko mečejo na pobudnika projekta slabo luč in posledično projekt ni sprejet.

Prevajalska agencija K&J Translations se zaveda pomembnosti lokalizacije projektov, sodeluje z mnogimi prevajalci, ki so materni govorci in strokovnjaki za svoje področje, ter vam s svojimi izkušnjami pomaga pri organizaciji in lokalizaciji projekta, ki je namenjen za širitev na tuji trg.

Poleg lokalizacije in prevajanja različnih projektov vam ponujamo še naslednje storitve:

  • Dodatna lektura besedila (priporočamo še posebej v primerih, če je besedilo namenjeno za objavo ali za marketinške namene),
  • grafično oblikovanje prevedenega besedila (v primeru, če želite, da grafična oblika prevoda ustreza grafični obliki originalnega besedila. Priporočamo predvsem v primerih, če je izvirnik besedila v .pdf obliki, vsebuje slike in tabele ali če je izvirnik skeniran).

Če imate vprašanja, vam z veseljem odgovorimo na e-naslovu info@kjtranslations.si ali na številki 030 349 700.

Prenesite datoteke.
Brezplačna
ponudba