Prevajanje marketinških besedil

Marketing ali trženje je veda, ki definira in raziskuje ciljne trge in uporabnike ter skuša z njimi vzpostavljati dobičkonosne odnose. Izhaja predvsem iz različnih družbenih ved, kot so psihologija, sociologija, komunikologija in ekonomija ter je ena izmed najpomembnejših dejavnosti v podjetju, saj pomaga povezovati podjetje ali storitev s potencialnim kupcem.

Podjetja, ki želijo poslovati v tujini ali so že aktivna na tujih trgih, morajo svoj komunikacijski pristop prilagoditi okolju, v katerem poslujejo. Med marketinška besedila sodijo promocijska gradiva, slogani, katalogi, opisi izdelkov in predstavitve, vprašalniki, ankete, tržne raziskave, sporočila za javnost, medijske objave, predstavitveni videi, imena blagovnih znamk, spletne strani ipd.

Če želite z vašim podjetjem vstopiti na tuji trg, morate zagotoviti ustrezen prevod marketinških besedil, ki skrivajo zanke, v katere se lahko ujame neuk prevajalec. V marketinških besedilih se velikokrat pojavljajo humor, metafore, idiomi ali besedne igre, ki so kulturno specifične. Pri neustreznem prevodu bi lahko v drugi kulturi pomenile nekaj drugega, mogoče celo žaljivega, česar si ne želi nobeno podjetje. Zato je zelo pomembno, da se prevajalec spozna na tuji trg, ima nekaj izkušenj pri ustvarjanju, odlično poznavanje jezika ter kulture in zna uporabljati različne komunikacijske tehnike in glasovne ter stavčne figure, kot so aliteracije, metafore, antiteze ipd.

Lastnosti marketinškega besedila?

Učinkovit naslov

Naslov je najpomembnejši del vsakega marketinškega besedila, ker pritegne bralca k nadaljnjemu branju vašega besedila. Naslov mora biti neposreden in direkten, lahko je v obliki vprašanja, navaja razloge ali pa je v obliki ukaza. Zadnje čase pa se vedno več uporabljajo naslovi z osebnim pristopom.

Učinkovito členjenje besedila

K polni učinkovitosti marketinškega besedila pripomore tudi členjenje besedila v odstavke in poleg zanimivega naslova, tudi uporaba podnaslovov, ki pritegnejo potencialnega kupca.

DA!

Ustvarjanje tako imenovanega »DA odziva« pri potencialnih kupcih je ena izmed najbolj pomembnih in uspešnih strategij v marketingu. Preko nje dobi bralec občutek, da se z napisanim v celoti strinja in da potrebuje določeno storitev ali izdelek. Vi ga k odločitvi ves čas spodbujate, čeprav ima bralec na koncu občutek, da se je odločil sam.

Izpostavljanje in poudarjanje besed

Bralci marketinških besedil po navadi besedilo samo preletijo, zato je zelo pomembno, da v besedilu izpostavite ali poudarite besede in besedne zveze, ki pritegnejo bralčevo pozornost.

Pristop pri prevajanju marketinških oziroma trženjskih besedil je v popolnem nasprotju s prevajanjem tehničnih besedil. Besedilo prevoda marketinškega besedila mora biti živahnotekoče in v skladu z izvirnikom, tako da se v procesu prevajanja ne sme izgubiti pomen besed, ki pa so v različnih kulturah drugače obarvane. Kljub temu pa ne sme dobesedno posnemati besedila izvirnika in vsebovati nezanimivih in nepotrebnih podatkov, za katere bralcu ni mar.

Idealno je, če besedilo teče v bolj pogovornem jeziku ciljne populacije in spravi kupca v dobro voljo. Potem se tudi hitreje odloči prebrati besedilo do konca in naročiti izdelek ali storitev, ki jo ponujate.

V prevajalski agenciji K&J Translations se zavedamo pomena prevoda marketinških besedil. Zato sodelujemo z jezikoslovci in prevajalci, ki so materni govorci ciljnega besedila ter se ponašajo z dolgoletnimi izkušnjami s področja marketinga. Zagotavljamo vam, da vam bomo posredovali odličen prevod marketinških besedil, ki bodo pritegnila pozornost kupcev tudi na tujih trgih.

Poleg prevajanja marketinških besedil vam ponujamo še naslednje storitve:

  • Dodatna lektura besedila (zagotovi vam še boljši stil besedila in odpravi vse morebitne pomanjkljivosti v besedilu),
  • grafično oblikovanje prevedenega besedila (v primeru, če želite, da grafična oblika prevoda ustreza grafični obliki originalnega besedila. Priporočamo predvsem v primerih, če je izvirnik besedila v .pdf obliki, vsebuje slike in tabele ali če je izvirnik skeniran).

Če imate vprašanja, vam z veseljem odgovorimo na e-naslovu info@kjtranslations.si ali na številki 030 349 700

Prenesite datoteke.
Brezplačna
ponudba