Prevajanje medicinskih besedil

Medicina je v veda, ki je usmerjena k preprečevanju in zdravljenju bolezni ter povrnitvi zdravja ljudi. Oče medicine je starogrški filozof Hipokrat, ki je skupaj s kolegom Klavdijem Galenom postavil temelje za sodoben in racionalen pristop k zdravljenju.

Danes delimo medicino na tri glavne veje. Prva veja je delitev na znanosti, kot so na primer anatomija, biokemija, biofizika, fiziologija, genetika in še 13 drugih panog. Druga je delitev na medicinske specializacije, kamor spadata kirurgija in interna medicina. Zadnja veja delitve pa je delitev medicine na interdisciplinarna področja, kot so medicinska etika, medicinska informatika in sodna medicina.

Ker se že sama imena medicinskih področij slišijo precej zakomplicirano, lahko tudi upravičeno sklepamo, da so medicinska besedila precej zahtevna, predvsem zato, ker je terminologija laikom večinoma nepoznana.

Prav tako kot je pomembna natančnost pri zahtevnih operacijah, je pomembna natančnost pri prevajanju zdravniških izvidov, diagnoz, navodil za uporabo zdravil, kliničnih protokolov in drugih pomembnih medicinskih besedil. Nenatančni, površni ali celo nepravilni prevodi imajo lahko resne medicinske in pravne posledice, zato je ključnega pomena, da je prevod jasen, natančen in nedvoumen.

Za prevajalce predstavlja prevajanje medicinskih in farmacevtskih besedil največji izziv, saj sodijo med najzahtevnejšo dokumentacijo, od katere so odvisna tudi človeška življenja.

Prevodi navodil za uporabo medicinskih pripomočkov in zdravil morajo biti brezhibni, natančni in v skladu s predpisi veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Prav tako je pomembno, da so popolnoma razumljivi vsem uporabnikom in tudi zdravstvenemu osebju, da se s tem izognemo morebitnim težavam pri zdravljenju pacientov.

Pogosto so pri medicinskih besedilih potrebni tudi sodni prevodi.

V prevajalski agenciji K&J Translations se zavedamo pomembnosti prevajanja medicinskih besedil. Sodelujemo s prevajalci, ki poznajo medicinske izraze v izvirnem in ciljnem jeziku, kemijska imena zdravil ter latinske in grške izraze za diagnoze in bolezni.

Poleg prevajanja medicinskih besedil vam ponujamo še naslednje storitve:

  • Sodni prevod besedila,
  • grafično oblikovanje prevedenega besedila (v primeru, če potrebujete, da grafična oblika prevoda ustreza grafični obliki originalnega besedila).

Če imate vprašanja, vam z veseljem odgovorimo na e-naslovu info@kjtranslations.si ali na številki 030 349 700.

Prenesite datoteke.
Brezplačna
ponudba