Prevajanje pravnih besedil

Pravo je skupek različnih pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v državi ali družbi. Pravila so objavljena v uradnem glasilu države, v Sloveniji je to Uradni list. V demokratičnih državah pravila oblikuje ljudstvo, in sicer preko predstavniškega telesa (parlamenta). Učinkovitost pravil pa zagotavljata država in lokalna skupnost s svojimi institucijami, kot so sodišča, policija, tožilstvo, upravni organi in izvršilni organi.

Prevajanje pravnih besedil je zelo zahtevna dejavnost, ki od prevajalca zahteva specifično znanje pravne terminologije, ki se od države do države razlikuje.

Prevajanje pravnih besedil se pogosto enači s sodnimi prevodi, čeprav to ni popolnoma identično. Prevodi različnih statutov, pogodb, pooblastil in drugih pravnih besedil ne potrebujejo sodne overitve. Več o sodnih prevodih si lahko preberete tukaj.

Kakšna besedila se prevajajo s področja prava?

  • Pogodbe (mednarodne, darilne, kupoprodajne in pogodbe o sodelovanju),
  • pooblastila,
  • statuti različnih družb,
  • sodni akti,
  • uradne listine,
  • in drugo.

Prevajalska agencija K&J Translations se zaveda, da so pravna besedila zaupne narave, zato vam zagotavljamo, da se le-ta tudi ohrani. Pri prevajanju pravnih besedil sodelujemo z najbolj preverjenimi sodelavci, ki niso le na ravni maternih govorcev ciljnega jezika, temveč tudi strokovnjaki svojega področja.

Poleg prevajanja pravnih besedil in sodno overjenih prevodov vam ponujamo še naslednje storitve:

  • Dodatna lektura besedila (priporočamo še posebej v primerih, če je besedilo namenjeno za objavo ali za marketinške namene),
  • grafično oblikovanje prevedenega besedila (v primeru, če želite, da grafična oblika prevoda ustreza grafični obliki originalnega besedila. Priporočamo predvsem v primerih, če je izvirnik besedila v .pdf obliki, vsebuje slike in tabele ali če je izvirnik skeniran).

Če imate vprašanja, vam z veseljem odgovorimo na e-naslovu info@kjtranslations.si ali na številki 030 349 700

Prenesite datoteke.
Brezplačna
ponudba