Blog

BLOG

810, 2021

Kako se napiše zapisnik

Na uradnih srečanjih, kot so seje, sestanki, zborovanja in drugi uradni dogodki, se na koncu praviloma vedno napiše zapisnik. To je uradni dokument, ki mora vsebovati vse ključne informacije, dogovore in sklepe, ki so bili sprejeti na sestanku. Navadno zapisnik napiše zapisnikar, [...]

810, 2021

Kako se napiše zapisnik

Na uradnih srečanjih, kot so seje, sestanki, zborovanja in drugi uradni dogodki, se na koncu praviloma vedno napiše zapisnik. To je uradni dokument, ki mora vsebovati vse ključne informacije, dogovore in sklepe, ki so bili sprejeti na sestanku. Navadno [...]

1210, 2020

Hči in hčerka

Slovenščina je še toliko zanimivejša, ker določene besede lahko pregibamo, torej jim spreminjamo obliko. Samostalnike sklanjamo, glagole spregamo, pridevnike stopnjujemo. Za nekatere tujce je to lahko kar velik zalogaj. Pa ne samo zanje. Tudi mi se kdaj pa kdaj [...]

2707, 2020

Trenerka ali trenirka

Pomenska razmerja med besedami so lahko različna. Besedi dekle in punca sta v sopomenskem odnosu; sadje in banana v nadpomenskem; jabolko in sadje sta podpomenki; noč in dan protipomenki. V kakšnem odnosu pa so besede trenirka : trenerka, usvojiti [...]

2906, 2020

Noben ali nihče

Včasih se pri pisanju besedila ali govorjenju pred nami pojavijo možnosti, za katere se nam zdi, da so si tako podobne, da jih pravzaprav ni mogoče razlikovati. Ker smo vendarle vsaj v manjšem dvomu, pravilo preverimo v katerem od [...]

1105, 2020

Raba otroci in otroki

Sklanjanje samostalnikov je za marsikoga med vami prijetna naloga, a hitro se zgodi, da niste popolnoma prepričani o pravilnem zapisu besede. Še pogosteje pa se svoje napake niti ne zavedate. Material, potreben za sklanjanje, so vprašalnice; od 1.–6. Veste, [...]

209, 2021

Starši ali starša

Čeprav je za slovenski jezik značilna uporaba dvojine, obstajajo v jeziku nekateri primeru, kjer dvojina ni slovnično pravilna, kljub temu da bi bila njena uporaba zelo smiselna. Namesto dvojine je treba uporabiti množino. Seveda, če želite, da bo vaš stavek [...]

1705, 2021

Kako se napiše odpoved

Pomembno prelomnico tako za delavca kot tudi delodajalca predstavlja odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedi ureja Zakon o delovnih razmerjih in so lahko redne, izredne ali sporazumne. Pri pisanju takšnega dopisa je izjemno pomembno, da poznate zakonske predpise s tega [...]

705, 2021

Kako se napiše pooblastilo

Pri opravljanju določenih obveznosti moramo biti fizično prisotni, svojo identiteto pa dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, na primer pri dvigu ali pologu denarja, prevzemanju pošiljk. Zaradi določenih okoliščin pa včasih ne moremo opravljati obveznosti. V tem primeru moramo za [...]

Go to Top