Blog

Blog

2311, 2022

Najbolje plačana prevajalska dela

Svet je globalna vas in eden od pristopov, da bi meje postale bolj prepustne, je uporaba čezmejnih prevajalskih jezikov. Cena prevajalskih storitev se razlikuje glede na številne kriterije. Jezikovni pari, vrsta prevajalske storitve, hitrost prevajanja, lokacija prevajalcev in področje informacij, ki se [...]

2209, 2022

Zgodovina prevajanja

Antropologi do zdaj še niso uspeli določiti natančnega časa, kdaj so ljudje začeli prevajati en jezika v drugega. Domneva se, da se je jezik prvič pojavil pred 100.000 leti. Ljudje so več sto tisoč let komunicirali zgolj verbalno. Klinopisni sistem pisanja je [...]

2007, 2022

Mednarodne marketinške strategije v primerjavi z globalnimi marketinškimi strategijami

Lahko razumemo, da se izrazi globalno trženje in mednarodno trženje morda zdijo podobni večini ljudi, vendar so različni. V obeh primerih gre za različni stopnji internacionalizacije ali tujega korporativnega poslovanja. Globalno trženje je praksa izvajanja marketinških dejavnosti s sedeža [...]

103, 2022

Jeziki pred izumrtjem

Najnovejši statistični podatki etnologov kažejo na to, da je na svetu trenutno 7.099 živih jezikov, to, število pa bi bilo lahko še večje, saj so določena območja, kot sta Papua Nova Gvineja in Amazonka, še vedno preveč nedosegljiva. V [...]

2209, 2022

Zgodovina prevajanja

Antropologi do zdaj še niso uspeli določiti natančnega časa, kdaj so ljudje začeli prevajati en jezika v drugega. Domneva se, da se je jezik prvič pojavil pred 100.000 leti. Ljudje so več sto tisoč let komunicirali zgolj verbalno. Klinopisni [...]

1108, 2022

Prevajanje programskih jezikov

Ker programski jeziki postajajo vse bolj raznoliki, se povečuje potreba po prevajanju programov iz enega jezika na visoki ravni, v drugega. Ta način prevajanja nam lahko pomaga učinkoviteje uporabiti obstoječe kode, še posebej, če je prevajanje mogoče avtomatizirati. [...]

1210, 2020

Hči in hčerka

Slovenščina je še toliko zanimivejša, ker določene besede lahko pregibamo, torej jim spreminjamo obliko. Samostalnike sklanjamo, glagole spregamo, pridevnike stopnjujemo. Za nekatere tujce je to lahko kar velik zalogaj. Pa ne samo zanje. Tudi mi se kdaj pa kdaj [...]

2707, 2020

Trenerka ali trenirka

Pomenska razmerja med besedami so lahko različna. Besedi dekle in punca sta v sopomenskem odnosu; sadje in banana v nadpomenskem; jabolko in sadje sta podpomenki; noč in dan protipomenki. V kakšnem odnosu pa so besede trenirka : trenerka, usvojiti [...]

2906, 2020

Noben ali nihče

Včasih se pri pisanju besedila ali govorjenju pred nami pojavijo možnosti, za katere se nam zdi, da so si tako podobne, da jih pravzaprav ni mogoče razlikovati. Ker smo vendarle vsaj v manjšem dvomu, pravilo preverimo v katerem od [...]

1105, 2020

Raba otroci in otroki

Sklanjanje samostalnikov je za marsikoga med vami prijetna naloga, a hitro se zgodi, da niste popolnoma prepričani o pravilnem zapisu besede. Še pogosteje pa se svoje napake niti ne zavedate. Material, potreben za sklanjanje, so vprašalnice; od 1.–6. Veste, [...]

209, 2021

Starši ali starša

Čeprav je za slovenski jezik značilna uporaba dvojine, obstajajo v jeziku nekateri primeru, kjer dvojina ni slovnično pravilna, kljub temu da bi bila njena uporaba zelo smiselna. Namesto dvojine je treba uporabiti množino. Seveda, če želite, da bo vaš stavek [...]

Go to Top