Prevajanje navodil za uporabo

Kakovosten prevod navodil za uporabo in podobnih priročnikov je bistvenega pomena za vsakega tujega uvoznika in za vsa proizvodna podjetja, ki uvažajo izdelke iz tujih držav. Ti izdelki imajo večinoma priložena navodila v tujem jeziku, ki pa jih domači potrošniki v veliki meri ne razumejo.

Vsak kupec mora ob nakupu določenega izdelka prejeti natančna navodila o njegovi uporabi v svojem maternem jeziku ter se tako izogniti morebitnim nesporazumom ali poškodbam. To zahteva celo slovenska zakonodaja v 33. členu Zakona o varstvu potrošnikov. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Navodila za uporabo vsebujejo veliko tehničnih terminov in izrazov, ki so specifični za določeno panogo. Zato je pomembno, da prevajalec pozna tako jezik kot tudi stroko. Obvladati mora jezik in tematiko, sicer lahko pri napačnem prevodu pride tudi do napačnih informacij o izdelku, napačnega vzdrževanja,, nepravilne uporabe in posledično do materialne ali celo telesne škode.

Kakšen mora biti prevod navodil za uporabo?

  • Kratek,
  • jedrnat,
  • razumljiv,
  • terminološko in jezikovno ustrezen,
  • natančen.

Prevajalska agencija K&J Translations se zaveda, kako pomembna je ustrezna terminologija pri prevodu navodil za uporabo in da neustrezna uporaba strokovnega besedišča lahko povzroči morebitno škodo vašemu podjetju in kupcem. Tako bodo vaša navodila za uporabo prevedena s strani usposobljenih in izkušenih prevajalcev, ki so strokovnjaki za določeno področje. S tem K&J Translations tudi zagotavlja, da bo zadovoljstvo vaših strank ostalo visoko, s tem pa tudi njihova zvestoba do vas.

Poleg prevajanja navodil za uporabo vam ponujamo še naslednje storitve:

  • Dodatna lektura besedila (priporočamo še posebej v primerih, če je besedilo namenjeno za objavo),
  • grafično oblikovanje prevedenega besedila (v primeru, če želite, da grafična oblika prevoda ustreza grafični obliki originalnega besedila. Priporočamo predvsem v primerih, če je izvirnik besedila v .pdf obliki, vsebuje slike in tabele ali če je izvirnik skeniran).

Če imate vprašanja, vam z veseljem odgovorimo na e-naslovu info@kjtranslations.si ali na številki 030 349 700.

Prenesite datoteke.
Brezplačna
ponudba