Vrste besedil in kako jih napisati?

Pod besedilne vrste uvrščamo besedila, ki imajo neko ustaljeno obliko. Če hočemo pravilno nasloviti prejemnika in mu nekaj sporočiti, moramo to obliko poznati. Le-ta je predvsem pomembna pri uradnem dopisovanju. Seveda mora biti besedilna vrsta tudi jezikovno in gramatično pravilna.

Poglej navodila, kako napisati besedilo

Ločimo več vrst besedil:

  • umetnostna in neumetnostna besedila,
  • govorjena in zapisana besedila,
  • enogovorna in dvogovorna besedila,
  • subjektivna in objektivna besedila,
  • zasebna in javna besedila,
  • uradna in neuradna besedila,
  • praktičnosporazumevalna, uradovalna, strokovna, publicistična besedila,
  • prikazovalna, zagotavljalna, vrednotenjska, čustvena, pozivna, poizvedovalna, povezovalna, izvršilna besedila,
  • obveščevalna, opisovalna, pripovedovalna, razlagalna, utemeljevalna besedila.

Ne glede na to, ali pišete katero besedilno vrsto zaradi službe ali zaradi osebne narave, se nekaterim med vami zdi pisanje le-teh enostavno, spet drugim precej težko. Pravzaprav nobenemu od nas ni dano, da brez težav napiše želeno besedilno vrsto, še posebej če mora biti formalno in uradno. Zato vam v nadaljevanju predstavljamo bloge, ki vam predstavljajo nekaj nasvetov, kako se pravilno napiše katera izmed besedilnih vrst.

Prenesite datoteke.
Brezplačna
ponudba