Sodni ali uradni prevod opravi prevajalec, ki ga imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Sodni prevajalec jamči, da sta izvirnik in prevod v vsebini identična. Sodni prevod je z izvirnikom povezan z vrvico. Na prevodu sta tudi žig in podpis prevajalca.