Pri opravljanju določenih obveznosti moramo biti fizično prisotni, svojo identiteto pa dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, na primer pri dvigu ali pologu denarja, prevzemanju pošiljk.

Zaradi določenih okoliščin pa včasih ne moremo opravljati obveznosti. V tem primeru moramo za to pooblastiti osebo. Ta bo v naši odsotnosti opravila obveznost namesto nas. Zanjo napišemo pooblastilo.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Kaj je torej pooblastilo?

Pooblastilo je uradna listina, v katerem pooblastitelj pooblašča drugo osebo za opravljanje uradnih dejavnosti. Pooblastitelj s podpisom pokaže na strinjanje, da pooblaščenec v določenem obdobju opravlja dejavnosti v njegovem imenu.

Poznamo uradno in neuradno pooblastilo. Uradno mora biti overjeno pri notarju, za verodostojnost neuradnega pa zadostujeta podpisa obeh strani.

Sestavni deli pooblastila

Pooblastilo vključuje podatke o pooblastitelju, podatke o pooblaščencu, obdobje, za katero se pooblašča, dolžnosti pooblaščenca, kraj in datum pooblastila in lastnoročni podpis obeh strani.

Primer pooblastila