Pomembno prelomnico tako za delavca kot tudi delodajalca predstavlja odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedi ureja Zakon o delovnih razmerjih in so lahko redne, izredne ali sporazumne. Pri pisanju takšnega dopisa je izjemno pomembno, da poznate zakonske predpise s tega področja in da ste dobro seznanjeni s tem, kar je napisano v vaši (kolektivni) pogodbi. Ključna je tudi seznanjenost z odpovednimi roki.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Sestavni deli odpovedi

Ker je odpoved uradno pismo, se pri pisanju zgledujemo po obliki uradnega pisma.

V glavi pisma so podatki o tvorcu, kraj in datum ter podatki o naslovniku; v jedru je zadeva, na primer: redna/izredna odpoved delovnega razmerja, vsebina, v kateri so navedeni podatki o tvorcu, sklic na 82. člen ZDR-1, poved: (izredno) odpovedujem pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno dne ….. Če gre za izredno odpoved, je treba navesti še razlog. V zaključku je napisano tiskano ime ter priimek ter lastnoročni podpis.

Primer odpovednega pisma

Koristni nasveti pri pisanju odpovednega pisma

  1. V primeru odpovedi delovnega razmerja se morate o pogojih in dolžnostih nujno pozanimati pred podpisom pogodbe.
  2. Če so členi pogodbe napisani dvomljivo, se o njih pogovorite z bodočim delodajalcem.
  3. Čeprav odpoved pomeni prenehanje sodelovanja z delodajalcem, z njim skušajte ohraniti dobre odnose.
  4. Prenehanje delovnega razmerja naj bo miroljubno, kompromisno.
  5. Odpoved vročite pravim ljudem in pravočasno.
  6. Ob vročitvi odpovedi lahko za delodajalca napišete posebno pismo, v katerem se zahvalite za izkušnje in priložnosti, ki vam jih je omogočal. Zaželite mu uspešno delo še naprej, lepo ga pozdravite in se na koncu podpišite.