Vam je ljubše, če napišemo 17 ali sedemnajst? Najverjetneje je večini med vami bolj všeč prvi zapis, saj je preglednejši in za marsikoga tudi preprostejši za pisanje. No, številke 17 ni težko pretvoriti v besedo, kajneda? Težave bi se pojavile, na primer, pri 99, 325, 23 458 itd.

Je prav šesto ali šeststo? Morda se je med vami kdo v tem hipu zavedel, da je vse do sedaj število 600 zapisoval kot šesto in ne kot šeststo, kar je pravilno. Kako pa bi zapisali 600. ali pa 325.?

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Za začetek …

Najprej si zapomnite nekaj najosnovnejših pravil za zapisovanje glavnih števnikov; to je tistih, za katerimi ne stoji pika in po katerih se vprašamo koliko.

  • 1. Glavne števnike do 100 pišite skupaj; na primer 65: petinšestdeset, 99: devetindevetdeset (namig: besedo v mislih ‘razrežite’; vsak košček naj bo popolno zapisan, torej devet-in-devet-deset).

  • 2. Tudi stotice ( števila od 100 do 900) pišite skupaj; na primer 400: štiristo, 600: šeststo itd.
  • 3. Števila do deset v tekočem besedilu raje pišite z besedo, ker je slogovno veliko lepše; na primer pet medvedkov.
  • 4. Števila večja od deset raje pišite s številko (predvsem zaradi preglednosti, praktičnosti); na primer 122, 890 itd.

Nekaj primerov zapisa glavnih števnikov:

53; triinpetdeset; 78; oseminsedemdeset; 245; dvesto petinštirideset; 1260: tisoč dvesto šestdeset itd.

Vaja

Glavne števnike zapišite z besedo.

162; 45; 7890; 99999.

Rešitev: sto dvainšestdeset; petinštirideset; sedem tisoč osemsto devetdeset; devetindevetdeset tisoč devetsto devetindevetdeset.

Odličen nasvet:

Če števnik stoji na prvem mestu v povedi, ga raje zapišite z besedo.

Na primer: Tristo dijakov se je udeležilo izleta. ( Ne pa: 300 dijakov se je udeležilo izleta.)

Zapisovanje vrstilnih števnikov

Vrstilni števniki so števniki, ki označujejo zaporedno mesto v številski vrsti (kateri/-a/-o po vrsti? Pri zapisu s številko imajo zadaj piko.

Osnovno pravilo: vrstilne števnike vedno pišemo skupaj, brez kakršnih koli presledkov.

Na primer: 150. obletnica: stopetdeseta obletnica

Kako pa bi zapisali tole: 6370615. tekač?

Rešitev: šestmilijonovtristosedemdesettisočšeststopetnajsti tekač.

Zapisovanje množilnih števnikov

Množilni števniki izražajo, koliko ponovitev ima stvar ali koliko vrst je te stvari. Zapisujemo jih skupaj.

Na primer: prtljaga s trojnim dnom.

Zapisovanje ločilnih števnikov

Ločilni števniki opozarjajo na različnost naštetega. Pišemo jih skupaj. Zelo uporabni so pri izražanju needninskem številu pri množinskih samostalnikih.

Na primer: Ima troje hlač./Potrebujem dvoje škarij./Na travnik je odnesla dvoje grabelj.

Ste opazili, v katerem sklonu je samostalnik ob ločilnem števniku? V rodilniku (koga ali česa?)

Kako pravilno zapisujemo tvorjenke iz števnikov?

Besede, ki so nastale iz števnikov, pišemo skupaj.

Na primer: Že najmanj tisočkrat si me to vprašal./Stotisoči kupec je dobil 100 % popust./Milijonkrat ti je naročila, da pospravi sobo./Petkrat ponovi vajo.

Kako pravilno zapisujemo desetletja?

Če je le možno, desetletja zapisujte z besedo.

Na primer: V osemdesetih letih 19. stoletja. Pravopisni strokovnjaki dovoljujejo tudi zapis: V 80. letih 19. stoletja.

Kako pravilno preberemo zapis, ki je ločen z decimalno vejico?

Pri branju oziroma zapisovanju z besedo uporabljajte rodilnik (koga ali česa?).

Na primer: 23,7 EUR: 23,7 evra; 2,7 km: 2,7 kilometra itd.

Zapomni si: samostalnik za decimalno vejico je vedno v rodilniku ednine (evra, kilometra itd.).

Kako pravilno zapisujemo števila večja od 1000?

Pri takem zapisu naj pika loči tisočice od nižjih enot. To naj velja zlasti za števila, ki so večja od 10.000. Manjša lahko zapisujete brez pike, na primer 4000.

Pri daljših številkah, na primer 2.336.233, vam zapis s pikami olajša branje, obenem tudi prepoznavanje in razumevanje številk.

V katerih besedilih je števila najbolje zapisovati s številkami?

Kadar gre za strokovna besedila, je števila najbolje pisati kar s številkami, tudi tista, ki so manjša od 10.

In čisto za konec …

Vaja

Kako bi s številko zapisali, da ste rojeni v osemdesetih letih 20. stoletja?

  1. 80-ih 20. stoletja;
  2. letih 20. stoletja;
  3. 1980-ih?

Rešitev: skriva se v nekje v besedilu.

V primeru, če kljub prebranem blogu niste prepričani, kako pravilno zapisovati števila, lahko pri nas naročite dodatno lekturo besedila.