V ceno prevoda je všteto prevajanje besedila in pregled prevoda. Prevajanje besedila opravi prevajalec, ki je usposobljen za določeno tematiko, pregled prevoda pa opravi materni govorec ali odličen poznavalec ciljnega jezika.