Postopek je odvisen od tega, v kakšni obliki nam pošljete besedilo za prevod. Če besedilo prejmemo v obliki, primerni za urejanje, količino besedila hitro preračunamo s pomočjo prevajalskega programa. Če besedilo pošljete v obliki, ki je ni mogoče urejati, pa ga najprej pretvorimo v format, primeren za urejanje, nato pa na podlagi števila besed preračunamo število avtorskih strani. Na podlagi le-teh izračunamo ceno prevoda.