• Pravne osebe poravnajo izstavljen račun po opravljeni prevajalski storitvi. Rok plačila je 10 dni, če ni dogovorjeno drugače.
  • Fizične osebe poravnajo račun pred začetkom prevajanja. Storitev se lahko poravna preko aplikacije PayPal, e-bančništva ali klasično s položnico. Storitve prevajanja začnemo opravljati takoj po prejetem plačilu oziroma potrdilu o plačilu, ki nam ga posredujete po e-pošti.