Sodni prevod po navadi potrebujete, če potrebujete prevesti dokumente, kot so na primer diploma, dokazilo o nekaznovanju in poročni list, ki jih od vas zahtevajo domači ali tuji uradi (veleposlaništva, ministrstva, državni uradi, sodišča, zavarovalnice, zdravstvene ustanove, šole, univerze itd.).