Spodaj si lahko preberete, na katerih portalih lahko preverjate bilance stanj in izkaze poslovnih izidov v različnih evropskih državah. V primeru, če v tem blogu ne najdete države katero iščete, jo lahko poiščete na koncu bloga, kjer je objavljen seznam vseh držav.

Slovenija

V Sloveniji ločimo med osebnimi (tiha družba, komanditna družba, družba z neomejeno odgovornostjo), kapitalskimi družbami (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba) ter samostojnimi podjetniki in zasebniki, zadrugami, nepridobitnimi organizacijami, pravnimi osebami javnega prava in društvi. V skladu z ZGD-1 morajo v Sloveniji letna poročila o svoji poslovni uspešnosti sestavljati vsi poslovni subjekti. Velikost poslovnega subjekta pa določa, kaj vse mora vsebovati letno poročilo. V Sloveniji si je bilanco podjetja mogoče ogledati na treh spletnih straneh:

  1. Bilanco podjetja v Sloveniji je mogoče preveriti na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveAJPES. Za vpogled v vse informacije, ki jih podjetje potrebuje, se je potrebno le registrirati. Uporabniku je nato omogočen brezplačen vpogled v podjetje, v dejavnost in pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta, lastniško strukturo, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in pojasnila k računovodskim izkazom. Spletna stran je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.
  2. Podatke o poslovanju je mogoče pridobiti tudi na spletni strani BIZI . Uporabnik si lahko brezplačno ogleda podjetje, pravnoorganizacijsko obliko, transakcijske račune in dejavnosti. Ostale informacije so na voljo proti plačilu naročnine za letno članarino v višini 299€ + DDV. Spletna stran je na voljo v slovenskem jeziku.
  3. Na spletni strani GVIN je uporabniku omogočen le vpogled v podjetje, pravnoorganizacijsko obliko, transakcijske račune in dejavnost. Ostale informacije so na voljo v treh različnih paketih, ki so pa plačljivi. Prvi paket (Basic Plus) je na voljo proti plačilu letne naročnine po ceni 1.505€ + DDV, drugi paket (Super) stane 1.999€ + DDV. Tretji paket (Pro Analizator) pa je na voljo proti plačilu 2.800€ + DDV. Vsebina in količina podatkov se med paketi razlikujeta. Spletna stran je na voljo v slovenskem jeziku.

Avstrija

Vse informacije o poslovnih subjektih v Avstriji, kot so podjetje, dejavnost, bilanca stanja in organizacijska oblika se plačujejo po enotnem ceniku, ki se nahaja na vsaki od spodaj navedenih spletnih straneh.

Prva spletna stran, ki ponuja vpogled vseh informacij o podjetju je USP, kjer je za registracijo potrebno plačati 13€, na spletni strani Firmengrundbuch pa 25€. Obe spletni strani sta na voljo v nemškem in angleškem jeziku. Proti plačilu 20€ je na voljo registracija na spletnih straneh podjetij IMD GesmbH in A1 Telekom Austria, ki sta na voljo le v nemški različici.

Hrvaška

Na spletnem portalu finančne agencije FINA najdemo letne računovodske izkaze in poročila hrvaških poslovnih subjektov, omogočen je vpogled v podjetja, pravnoorganizacijske oblike, davčne in matične številke ter v bilanco stanja. Za brezplačno uporabo se je potrebno le registrirati. Spletna stran je na voljo v hrvaški in angleški različici, medtem ko je dostop do Registra letnih finančnih poročil na voljo samo v hrvaškem jeziku.

Italija

V angleškem in v italijanskem jeziku je bil ustanovljen spletni portal Italijanske trgovinske zbornice, ki ga upravlja Infocamere. Ta omogoča brezplačno iskanje in vpogled v podjetje, dejavnost in organizacijsko obliko. Za dodatne informacije je potrebno plačati, in sicer 3,50€ za vpogled v profil subjekta in 4,60€ za vpogled v letna poročila.

Madžarska

Informacije o poslovnih subjektih Republike Madžarske so na voljo na spletni strani Company Hungary, kjer se lahko brezplačno išče le poslovne subjekte in njihov sedež. Ostali podatki so na voljo proti plačilu po ceniku. Vpogled v bilanco stanja v PDF obliki stane 12,60€, za vpogled v letna poročila pa je potrebno odšteti 10€ za vsak posamezni dokument. Spletna stran je na voljo v angleški in madžarski različici.

Nemčija

Podjetniški register Nemčije je na voljo v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in španskem jeziku. Vpogled v firmo, dejavnost, organizacijsko obliko in letna poročila nemških poslovnih subjektov je brezplačen. Na spletni strani najdemo tudi ogromno drugih podatkov, med katerimi so tako plačljive kot tudi brezplačne informacije.

Poljska

Podatke o poslovnih subjektih na Poljskem zbira HBI Polska. Uporabnikom je brezplačno na voljo vpogled v sedež, organizacijsko obliko in dejavnost poslovnih subjektov. Za dodatne informacije je potrebno plačilo naročnine za enega od paketov informacij po različnih cenah. Najcenejši paket stane 925€ + DDV, najdražji pa 2.800€ + DDV. Stran je na voljo v angleščini, nemščini, bosanščini, hrvaščini, češčini, danščini, estonščini, finščini, madžarščini, latvijščini, norveščini, poljščini, srbščini, slovaščini, slovenščini, švedščini, italijanščini in francoščini.

Drugi spletni portal, ki zbira podatke poslovnih subjektov, je tako imenovani Coface Poland. Uporabnik si lahko v angleškem oziroma v poljskem jeziku brezplačno ogleda podatke o sedežu, organizacijski obliki in dejavnosti posameznih poslovnih subjektov. Cena za poročilo, ki vsebuje podatke o firmi, organizacijski obliki, dejavnosti, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, bonitetno oceno in drugo, je 64€.

Slovaška

V angleškem in slovaškem jeziku je uporabnikom na voljo spletna stran slovaškega poslovnega registra, ki omogoča brezplačno iskanje in vpogled v podjetje, organizacijsko obliko, dejavnost in vodstvo ter spisek registru posredovanih dokumentov in računovodskih poročil poslovnih subjektov. Spletna stran GOV omogoča uporabnikom brezplačno registracijo in vpogled v iskanje poslovnih subjektov in vpogled v organizacijsko obliko. Za vse ostale informacije je potrebno plačilo. Spletna stran je na voljo samo v slovaščini.

Tretja spletna stran, ki omogoča brezplačen vpogled v bilanco podjetij na Slovaškem, je Finstat, ki je na voljo v slovaškem in delno tudi v angleškem jeziku.

Če ugotovite, da so kateri od podatkov zastareli, nas o tem, prosimo, obvestite.

Izberite državo za katero želite izvedeti več informacij: