Spodaj si lahko preberete, na katerih portalih lahko preverjate bilance stanj in izkaze poslovnih izidov v različnih evropskih državah. V primeru, če v tem blogu ne najdete države katero iščete, jo lahko poiščete na koncu bloga, kjer je objavljen seznam vseh držav.

Belgija

Bilanco vseh poslovnih subjektov, ki poslujejo v Belgiji, je mogoče brezplačno preveriti na spletni strani Centralne banke Belgije, kjer se nahajajo podatki o podjetju, organizacijska oblika, dejavnost, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, opombe in nekateri drugi dokumenti. Spletna stran je na voljo v angleškem, nemškem, francoskem in nizozemskem jeziku. Letni računovodski izkazi in poročila pa so na voljo le v nizozemskem jeziku.

Češka

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje Češke je na voljo poslovni register, ki omogoča uporabnikom brezplačen vpogled v podjetje, dejavnost, organizacijsko obliko, bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Vsebina je na voljo samo v češkem jeziku.

Danska

Na Danskem so uporabnikom brezplačno na voljo le osnovne informacije o podjetju, kot sta organizacijska oblika in dejavnost, in sicer na spletnem portalu Centralnega poslovnega registra Danske. Ostale informacije so na voljo ob plačilu. Za poročilo o poslovnem subjektu je potrebno plačati 2,14€, za letna poročila pa 5€. Spletna stran je v angleščini, danščini in v grenlandščini.

Finska

Poslovni registri finskih podjetij so na voljo na spletni strani Nacionalnega odbora za patente in registracijo – VIRRE, ki je v angleškem, finskem in švedskem jeziku. Tu je uporabnikom brezplačno na voljo iskanje in vpogled v podjetje ter organizacijsko obliko poslovnih subjektov. Za vpogled v letna poročila je potrebno odšteti 6,15€.

Francija

Uporabnikom je v Franciji na spletnem portalu Societe omogočen brezplačen vpogled v podjetje, organizacijsko obliko, vodstvene kadre, dejavnost, datum ustanovitve, transakcijski račun, bilanco stanja in izkaz poslovnega subjekta. Spletna stran je na voljo samo v francoskem jeziku.

5,71€ je potrebno odšteti na spletni strani trgovinsko-podjetniškega registra Infogreffe za bilanco stanja in 11,32€ za celotno letno poročilo. Brezplačen je vpogled v podjetje, dejavnost in organizacijsko obliko. Spletni portal je na voljo v angleškem in francoskem jeziku.

Grčija

V Grčiji je vpogled v podatke poslovnega subjekta omogočen na spletnem portalu ICAP Group, kjer sta brezplačno omogočena le iskanje in vpogled v sedež poslovnih subjektov. Ostale informacije so na voljo proti plačilu po ceniku. Za vpogled v polni profil podjetja je potrebno odšteti 28€, po ceni 8€ je mogoče kupiti posamezne računovodske izkaze. Spletna stran ponuja proti plačilu 20€ tudi vpogled v profile poslovnih subjektov Bolgarije, Romunije in Srbije.

Irska

Urad za registracijo podjetij je na voljo v angleškem jeziku, uporabnikom pa omogoča vpogled v osnovne podatke o podjetju (organizacijska oblika in status poslovnega subjekta). Ostale informacije, kot so na primer letna poročila in ostali dokumenti so dostopni proti plačilu v višini 2,50€ za posamezni dokument.

Luxemburg

Cena letnega poročila, vpogleda v firmo in organizacijsko obliko na spletnem portalu RCS je 2,50€. Uporabnikom te strani pa je brezplačno omogočeno iskanje poslovnih subjektov in vpogled v firmo, organizacijsko obliko in dejavnost le-teh. Spletna stran je na voljo v francoskem, angleškem in nemškem jeziku.

Malta

Na spletnem portalu Mfsa, ki ga upravlja Register podjetij Malte, se je potrebno za vpogled v informacije o poslovnih subjektih registrirati. Za prenos informacij s spletne strani je cena 5€, za profil podjetja 10€, za letni donos 2€ in za ostale dokumente po 1€. Cena za neomejen dostop za obdobje enega leta je 12.000€. Spletna stran je na voljo v angleškem in malteškem jeziku.

Nizozemska

Na Nizozemskem s trgovinskim registrom upravlja Gospodarska zbornica, ki je na voljo v angleškem in nizozemskem jeziku. Spletni portal zbira, ureja in obdeluje ter javno objavlja vse podatke o poslovnih subjektih Nizozemske. Za ceno 2,90€ je mogoč vpogled v osnovne podatke, kot so na primer dejavnost podjetja in kontakti. Brezplačno je le iskanje po bazi in vpogled v sedež ter organizacijsko obliko podjetij.

Portugalska

Brezplačen vpogled in iskanje informacij o podjetjih, organizacijskih oblikah in dejavnostih poslovnih subjektov Portugalske je na voljo na spletni strani Racius. Vpogled v profil podjetja je mogoče kupiti po ceni 2,55€, poslovno poročilo po ceni 12,75€ in vpogled v letno poročilo po ceni 17€. Cene se nanašajo na vsak posamezni dokument. Spletna stran je v portugalščini.

Španija

Register je uporabnikom na voljo v angleškem, nemškem, francoskem in španskem jeziku. Brezplačno je na voljo iskanje poslovnih subjektov. Cena za vpogled v profil podjetja je 6,30€, cena za vpogled v letna poročila pa 11,90€.

Švedska

Na Švedskem je mogoče podatke o poslovnih subjektih pridobiti na treh različnih portalih. Prvi portal je allabolag.se, kjer je uporabniku omogočen brezplačen vpogled v podjetje, dejavnost, organizacijsko obliko, vodstvo, poenostavljeno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida od leta 2010 za tri leta nazaj. Za celotna letna poročila je potrebno doplačati v višini 3,35€.

Drugi portal 121.nu je zelo podoben prvemu, vendar je tu za celotna letna poročila potrebno odšteti 5,80€. Obe spletni strani sta na voljo v švedskem jeziku.

Tretji spletni portal agencije Bolagsverket se ukvarja z zbiranjem, obdelavo in tudi javnim objavljanjem letnih poročil. Uporabnikom je brezplačno na voljo iskanje in vpogled v podjetja poslovnih subjektov. Ostale informacije zahtevajo doplačilo. Podrobnejše informacije o poslovnih subjektih stanejo 40€ + DDV za povezavo, ki se plača le enkrat, vpogled v profil subjekta stane 0,68€ + DDV, cena za letno poročilo pa je 4,56€ + DDV. Baza je v angleščini in v švedščini.

Če ugotovite, da so kateri od podatkov zastareli, nas o tem, prosimo, obvestite.

Izberite državo za katero želite izvedeti več informacij: