Najnovejši statistični podatki etnologov kažejo na to, da je na svetu trenutno 7.099 živih jezikov, to, število pa bi bilo lahko še večje, saj so določena območja, kot sta Papua Nova Gvineja in Amazonka, še vedno preveč nedosegljiva. V Evropi se trenutno govori preko 200 jezikov, medtem ko v Aziji več kot 2.000. Zanimivo pa je, da se v Papui Novi Gvineji s populacijo le nekaj preko 3 milijona, govori kar 382 različnih jezikov.

Različna plemena po svetu govorijo danes redke jezike, ki imajo vedno manj poslušalcev. Težava je v tem, da se jeziki ne prenašajo iz roda v rod, zato mnogi jeziki sčasoma izumrejo. Po podatkih Unescovega atlasa svetovnih jezikov je na svetu kar 64 jezikov, ki so kritično ogroženi in imajo le 1 do 2 govorca. Tu je kratek vpogled v nekatere redke jezike, kje se govorijo in njihovo število govorcev.

1. Njerep

V Nigeriji obstajajo še vedno 4 govorci, ki govorijo jezik Njerep. To je eden od mambiloidnih jezikov, ki je del večje jezikovne skupine jezikov Benue-Konga. V Kamerunu je jezik že popolnoma izumrl, ker pa se je najmlajša oseba, ki ga še govori, rodila leta 1940, je jezik kritično ogrožen in po mnenju antropologov nima možnosti preživetja. Za vsakodnevne pogovore se namreč uporabljajo mambilski jeziki, kot sta Mvop in Ba.

2. Kawishana

Jezik Kawishana ali Kaixana prihaja iz Brazilije. Je aravakanski jezik, ki se ga govori v krajih blizu reke Japure. Medtem, ko je bil nekoč ta jezik zelo priljubljen, pa je danes le en dokumentiran govorec tega jezika. Unescov atlas iz leta 2017 jezika nima na seznamu izumrlih jezikov in tudi ni vključen na trenutni seznam živih jezikov.

3. Paakantyi

O dejanskem številu aktivnih govorcev Paakantyija obstajajo različna poročila. Glede na njih pa naj bi bilo trenutno od 2 do 24 govorcev tega jezika avstralskih aboridinov. Zaradi tega podatka ne moremo zanikati dejstva, da je jezik kritično ogrožen, kljub temu, da ga skušajo nekatere šole v Avstraliji ponovno obuditi med mlajšimi generacijami.

4. Liki

Jezik Liki je znan tudi kot Moar in ga v Papui v Indineziji govorijo ljudje, ki živijo na otokih ob obali Sarmi Kacamatan, Jayapura Kabupaten in Sarmi. Nekoč je bil jezik zelo priljubljen in so ga uporabljali predvsem staroselski cerkveni uradniki v regiji, danes pa je med 320 etničnimi prebivalci preostalo le še 11 govorcev. Liki je mešanega izvora, saj naj bi bil povezan z jeziki z območja iz zalivov Sarmi-Jayapura.

5. Sarsi

Sarsi ali Sarcee, v katerem govori pleme Tsuu T ina, se nahaja v Calgaryju v Kanadi. Jezik je soroden jeziku Navajo, ki ga govorijo plemena v južnem delu ZDA. Je le ustni jezik brez dokazov o pisnem sistemu, prav tako pa niso na voljo nobeni pisni zapisi o jeziku. Po popisu leta 2011 jezik Sarsi še vedno govori 170 govorcev.

6. Chemehuevi

Chemehuevi spada v uto-azteško jezikovno družino in je del jezikovne veje numskih jezikov. Govorijo ga na ameriškem srednjem zahodu, v Kaliforniji, južnih regijah Nevade, severnih delih Arizone, Utahu, južnem Paiuteu, Ureu in v Koloradu. Leta 2008 so bili zaznani 3 govorci jezika Chemehuevi, ki so jih intervjuvali za snemanje dokumentarnega filma The Linguist. Jezik se skuša oživeti s programom Junior College Siwavaats in ima trenutno tudi slovar z 2.500 besedami.

7. Chamicuro

Jezik Chamicuro je znan tudi kot Chamicura ali Chamicolo in je v tradicionalni jezik v Peruju. Od otrok nihče ne zna govoriti tega jezika, saj raje uporabljajo španščino, zato ni nič nenavadnega, da sta danes znana le dva govorca tega jezika. V jeziku Chamicuro je napisan tudi slovar, ki pa so ga razvili pretekli govorci.

8. Dumi

Dumi je jezik, ki izvira iz okrožja Khotang v Nepalu, in ga govorijo pretežno okoli rek Rave in Tap. Poznamo ga tudi pod imeni Sotmali, Ro´do Bo´, Lsi Rai, Hopupo Bro, Dumi Bro in Dumi Boo. Uvrščamo ga med skupino jezikov Kiranti iz jezikovne družine Tibeto-Burman. Trenutni podatki kažejo na le še 7 govorcev, zato je Dumi eden od najmanj govorjenih jezikov na svetu in eden izmed najbolj redkih. Kljub temu so na voljo številni pisni zapisi, kot so slovar in več knjig v katerih je prikazana slovnica jezika.

9. Ongota

Ongota je afroazijski jezik, ki se govori jugozahodni Etiopiji, in je znan tudi kot Shanquilla, Birelle in Ifa. Unescovo poročilo iz leta 2012 navaja, da obstaja samo 12 govorcev tega jezika. Kljub temu še vedno obstaja možnost, da jezik ne izumre, saj ga študira eden od profesorjev na univerzi v Adis Abebi.

10. Tanema

Jeziku Tanema pravimo tudi Tetau, Tetawo ali Tanima in so ga nekoč govorili v vasi Emua, v provinci Temotu in otoku Vanikolo, ki se nahajajo na Salomonovih otokih. Sicer še vedno velja za živ jezik, čeprav je skoraj že izumrl. V etnični populaciji s 150 prebivalci je namreč znan le en govorec Taneme. Tanema velja za oceanski, srednje-vzhodni in malajo-polinezijski jezik, ki sta ga na tem območju prehitela tako Teanu kot tudi Pijin, ki postajata vedno bolj priljubljena.

11. Lemering

Lemering je jezik, ki so ga nekdaj govorili v severovzhodnih vaseh, na otoku Vanua Lava in v provinci Torba Vanuatu, ki se nahaja na jugu regije Tihega oceana. Njegov najbližji sosed je Avstralija. Jezik je poznan tudi pod imeni Lem, Leon, Sasar, Bek ali Päk in je na robi izumrtja, saj ga govorita le še dva govorca. Lemering je tudi mešanica štirih različnih narečij, ki pa tudi izumirajo, saj večina ljudi danes govori bodisi jezika Vera´a ali pa Mwotlap.

12. Taushiro

Taushiro je jezik, ki izvira iz Peruja, predvsem ga govorijo v regiji Loreto in v okolici reke Tigre in Aucayacu. Imenujemo ga tudi Pinchi ali Pinche. Nekdanji govorci v tem jeziku štejejo le do 10, pri čemer je številka 1 washikanto, za številke nad 10 pa se uporablja izraz ashintu, pri čemer bi uporabili tudi določen nožni prst. Jeziku se bliža izumrtje, saj ga govori le še en govorec. Etnična populacija šteje le 20 posameznikov, zato je malo verjetno, da bo jezik ponovno oživel.

13. Pawnee

Pawnee je narečje ameriških Indijancev, ki se govori okoli Nebraske in severne osrednje Oklahome. Trenutno jezik govori 10 oseb, vendar so vsi že starejši, njihovi otroci pa raje govorijo angleško. Tekoče ga govorijo le še starešine in poglavarji plemena Pawnee. Narečje ima devet soglasnikov in osem samoglasnikov, značilno zanj pa je, da ima vsaka beseda 10 zlogov. Izgovorjava soglasnikov je podobna angleški, medtem ko se izgovorjava samoglasnikov približa bolj francoski izgovorjavi z dolgimi zvoki.

Poleg zgoraj omenjenih jezikov, ki jim grozi izumrtje, je na svetu še veliko redkih jezikov, ki ima majhno število govorcev. Med nje spada:

– furlanski jezik v bližini slovenske meje z Italijo,

– jezik južnoameriškega plemena Tuyuca,

– jezik plemena Yupik na vzhodu Rusije in na Aljaski,

– jezik, ki se ga govori v vaseh v južnem delu Dagestana v Rusiji,

– jezik Pirahã, ki ga govori osamljena skupina ljudi v Braziliji.

Prevajalske storitve lahko prispevajo k ohranjanju jezikov

Po podatkih Združenih narodov vsaka dva tedna izumre en jezik. Jezik vpliva na življenje vseh ljudi, zato si težko predstavljamo življenje brez njega. Ker je jezik nujno potreben za komunikacijo med ljudmi, je potrebno nameniti posebno pozornost vsem jezikom, ki so na robu izumrtja. Materni jezik je tisti, ki bi se ga moralo tako ali drugače ohranjati in prenašati na svoje potomce, sicer nam v prihodnosti grozi izumrtje približno 6.000 jezikov.

Učenje jezikov je lahko zelo zanimivo, še posebej ko gre za redke jezikovne skupine. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi prevajalske agencije, ki imajo zaposlene mnoge domače govorce, ki so eden od ključnih nosilcev svojega maternega jezika. Mnogi ponudniki prevajalskih storitev je danes sposobnih prevajati redke jezike, vendar pa se kljub temu na žalost bliža čas, ko nam tudi redki jeziki ne bodo več na voljo.