Preden se boste odločili za poslovanje v Rusiji, se dobro prepričajte, da poznate vse podrobnosti poslovanja v Rusiji, saj boste kmalu ugotovili, da se boste morali spopadati z novimi predpisi, sodelovati z ruskimi kolegi in tekmovati z lokalnimi podjetji.

Spoznajte nekaj dejstev o Rusiji

Upoštevajte, da boste morali za uspešno poslovanje analizirati tudi veliko količino podatkov, razumeti različne kulture in natančno določiti ciljne lokacije poslovanja podjetja po državi. V pomoč vam bo tudi nekaj dejstev o Rusiji, ki jih je potrebno nujno poznati:

  • Rusija je kljub razpadu Sovjetske zveze leta 1991 še vedno največja svetovna država po površini, ki obsega skoraj vso severno Azijo in velik del vzhodne Evrope.
  • Razdeljena je na 22 republik, v katerih živi 145,9 milijona prebivalcev.
  • Glede na bruto družbeni proizvod (BDP) rusko gospodarstvo zaseda 12. mesto, medtem ko je po pariteti kupne moči (PPP) celo na šestem mestu na svetu.
  • Rusija je del skupine BRICS, ki vključuje še Južno Afriko, Kitajsko, Indijo in Brazilijo.
  • Rusija načrtuje ustanovitev mednarodnega finančnega centra, ki bo omogočal rast pravnim in finančnim družbam.
  • Rusija izvaža številne različne izdelke.
  • Najbolj priljubljene panoge so farmacija, inženiring, izobraževanje, izdelki za široko uporabo in trgovina na drobno.

Če razmišljate o poslovanju v Rusiji, boste za sporazumevanje uporabljali ruski jezik, ki je uradni in državni jezik. Potrebno pa je vedeti, da se znotraj države uporablja še 27 drugih uradnih jezikov, v svojem jeziku pa se sporazumevajo tudi številni priseljenci.

Zakaj izbrati Rusijo za začetek poslovanja?

Glede na to, da je Rusija eno izmed 10 največjih gospodarstev na svetu, je logično, da država ponuja veliko priložnosti in koristi ljudem, ki želijo poslovati v tej državi. Država spodbuja razvoj ruskega gospodarstva v obliki hipotek in potrošniških posojil, kar povečuje zmogljivost industrije, zato ni nič nenavadnega, da je Rusija že poplačala znaten del tujih dolgov.

Da bi država še dodatno spodbudila razvoj trga, ponuja tudi različne pakete davčnih olajšav. Številna prizadevanja vlade so prepoznala mnoga podjetja, zaradi česar se je njihovo zaupanje v državo bistveno povečalo. Neprestano se vpeljujejo nove strukturne reforme, zaradi česar se kažejo mnoge poslovne priložnosti v elektroenergetski industriji, farmaciji, trgovini na drobno in telekomunikacijah.

Razumevanje ruskega trga vpliva na uspešnost poslovanja

Za ustanovitev podjetja v Rusiji in njegovo uspešno poslovanje je bistvenega pomena poznavanje ruskega trga in prava poslovna ideja, ob tem pa se boste morali spopasti tudi s številnimi postopki, pri katerih je poznavanje določenih pravnih vprašanj ključnega pomena.

1. Pridobitev vizuma

Če želite ustanoviti podjetje v Rusiji, potem ne pozabite, da boste potrebovali dovoljenje za prebivanje, ki je pogoj za ustanovitev in vodenje podjetja. Če ste nerezident, potem se lahko podjetju pridružite le kot delničar, podjetje pa lahko vodijo le tisti, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Rusiji.

Če nimate dovoljenja za prebivanje in želite kljub temu ustanoviti podjetje, potem lahko vložite zahtevek za rusko delovno vizo in se samozaposlite, vendar je ta možnost mogoča le na povabilo Ruskega urada za migracijske zadeve. Drugi način, kako začeti s poslovanjem v Rusiji, pa je ustanovitev podjetja, ki bo prinašalo prihodke in zagotavljalo prosta delovna mesta. V tem primeru si pridobite rusko poslovno vizo.

Poslovanju v Rusiji pa se lahko pridružite tudi kot tuji investitor. V tem primeru boste imeli sicer enak status kot domačini, vendar boste imeli določene omejitve v zavarovalništvu in bančništvu, pri odkupu zemljišč in pri posebnih naložbah, ki so za državo strateško pomembne.

2. Poslovni načrt

Pred ustanovitvijo podjetja vam vsekakor priporočamo, da pripravite poslovni načrt, ki naj temelji na raziskavi trga. Ta vam bo dala odgovore na vprašanje, ali bodo izdelki ali storitve, ki jih boste ponujali, tudi donosni.

3. Oblike podjetij

Pred začetkom poslovanja se je potrebno opredeliti za obliko podjetja, ki je na voljo v Rusiji, saj se med seboj razlikujejo po posameznih značilnostih in tudi v svoji pravni strukturi.

Družba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša oblika podjetja v Rusiji. Gre za zasebno podjetje, ki ga ima lahko v lasti do 50 delničarjev. Le-ti so odgovorni za dolgove, nastale v družbi, do višine osnovnega kapitala. Tuje podjetje ali posameznik je lahko delničar, lahko pa je tudi ustanovitelj podjetja ali član uprave, vendar le, če ima vizum.

Delniška družba je lahko zaprta oziroma zasebna ali pa odprta oziroma javna. Če je delniška družba javna, potem ima lahko več kot 50 delničarjev, pri čemer so delnice prosto dostopne javnosti. Druge obveznosti in dovoljenja so podobna tistim, ki se navezujejo tudi na družbo z omejeno odgovornostjo.

Partnerstvo je primerno, če imate namen ustanoviti majhno podjetje. Na eni strani je lahko partnerstvo splošno, kar pomeni, da partnerji sodelujejo pri upravljanju podjetja, pravice in obveznosti pa so določene s sporazumom. Na drugi strani pa je partnerstvo lahko omejeno, kar pomeni, da si partnerji delijo obveznosti za dobiček in dolg in uporabljajo svoje premoženje za kritje stroškov.

Podružnice so druge oblike družb in imajo sedež v Rusiji kot predstavnik podjetij. V tem primeru ni dovoljena nobena komercialna dejavnost.

4. Ime in naslov podjetja

Ko se boste odločali za ime podjetja, veljajo enaka pravila kot v vseh drugih državah, zato ne sme biti enako nobenemu že obstoječemu ruskemu podjetju.

5. Pripravite ustrezne dokumente

Podobno kot pri mnogih drugih postopkih je tudi ob ustanovitvi podjetja potrebno pripraviti ustrezne dokumente in opraviti številne formalnosti. Tako je potrebno predložiti polno ime podjetja z vsemi kraticami, ustanovitelje podjetja, znesek in naravo prispevkov delničarjev, pravila upravljanja podjetja, pravne odgovornosti poslovodstva in po potrebi tudi podrobnosti o direktorjih.

6. Prijava podjetja

Potem ko ste pripravili vse dokumente, je potrebno podjetje prijaviti registracijskemu uradu zvezne davčne službe, na katerem predložite vlogo za registracijo, ustanovne dokumente, dokazilo o pravnem statusu ustanoviteljev in prejem državne pristojbine.

Vašo prijavo bo registracijska služba pregledala in vas v petih delovnih dneh obvestila o svoji odločitvi. Če bo vaša prošnja sprejeta, boste sedem dni po prijavi prejeli potrdilo o ustanovitvi oziroma registraciji, davčno potrdilo, identifikacijsko številko podjetja za obdavčitev in izpisek iz ruskega državnega registra pravnih oseb.

7. Odprtje bančnega računa

Za odprtje bančnega računa vse dokumente, ki jih boste dobili od Federalne davčne službe, pošljete banki, na podlagi česar boste dobili podatke o svojem bančnem računu.

Pravila poslovanja v Rusiji vam bodo olajšala vodenje podjetja

Za lažje poslovanje v Rusiji je dobro poznati nekaj pravil poslovanja, ki vam bodo pomagala uspešno voditi podjetje. Če se pri tem ne čutite dovolj samozavestne, potem vsaj na začetku najemite pravno podjetje, ki vas bo zaščitilo pred pomanjkanjem poznavanja predpisov.

Koristno je, da ob sklepanju poslov preverite vse lokalne podizvajalce in zaposlene. Ker so Rusi naklonjeni neposrednemu pogovoru, je koristno omeniti tudi dejavnik dobičkonosnosti že na samem začetku srečanja, kozarec vodke pa običajno potrdi sklenjeno pogodbo. Nikakor si ne privoščite zamujanja na sestanke, česar pa ne pričakujte od svojih ruskih kolegov.

Upoštevajte družbene običaje in etiko

Če se odločate za poslovno pot v Rusiji, potem morate računati tudi na mnoga formalna in neformalna srečanja s svojimi poslovnimi partnerji in strankami. Rusi so sicer zelo gostoljubni, pa vendar je potrebno upoštevati nekaj pravil.

Neformalna srečanja

Vedno, ko se odpravljate na obisk, prinesite s seboj darilo, kot so na primer čokolade, torta ali vino. Če se odločite za podarjanje cvetov, potem se izognite neparnemu številu in vrtnicam v rumeni barvi. S pozdravnimi gestami počakajte, da vstopite v dom, saj sicer to prinaša nesrečo. V nekaterih gospodinjstvih je običaj, da se sezujete že pred vstopom.

Ne glede na to, ali ste gostitelj ali gost, bodite pozorni na to, da se lepo oblečete. Če vam ponujajo hrano ali pijačo, jo vljudno sprejmite, ker pa Rusi radi pijejo, se naučite, kako taktično zavrniti pijačo. Podobno kot v drugih evropskih državah boste imeli tudi v Rusiji vilice na levi strani in nož na desni strani krožnika. Običajno Rusi radi razpravljajo o svojih dosežkih, zato jim pokažite, da jih cenite.

Poslovanja srečanja

Za uspešno sklenjen posel je pogosto ključnega pomena, kako poteka poslovno srečanje in zato ne bo odveč, če se boste seznanili z nekaterimi podrobnostmi.

Poslovne sestanke organizirajte za nekaj tednov vnaprej. Če se nameravate udeležiti sestanka, potem dva dni pred sestankom potrdite udeležbo, predvsem pa bodite pozorni na to, da ste točni.

Koristno je, da čim več izveste o ruski kulturi, zgodovini in geografiji, saj boste s tem pokazali interes, da se zanimate za državo. Medtem ko so starejši ruski poslovneži bolj naklonjeni poslovanju v skupinah, pa imajo mlajši poslovneži bolj individualen pristop.

Ne glede na to je pomembno, da ste oblečeni primerno za poslovna srečanja, pri čemer naj ženska krila segajo do točke nad koleni. Vsako srečanje se običajno konča s protokolom, kot je nekakšen povzetek sestanka, in pričakuje se, da ga podpišete.

Pogajanja

Ne pričakujte, da boste poslovna pogajanja v Rusiji sklenili hitro, saj le-ta običajno potekajo dolgo časa. Zato velika mera potrpežljivosti in hladna glava nikoli nista odveč. Tipična taktika za pogajanja je odpoved kritičnih sestankov kot tudi odhajanje s sestanka tekom pogajanja. Pri tem ostanite mirni in počakajte, da se vrnejo.

Rusi se zelo zavedajo hierarhije, zato je pomembno, da se tisti, ki se udeležijo sestanka, po starosti in položaju ujemajo s statusom, ki ga imajo ruski kolegi. Rusi ne bodo sklepali kompromisov, zato je odvisno od vas, na kakšen način jim boste predstavili vašo ponudbo.

S strokovnimi prevodi si lahko olajšate poslovanje v Rusiji

Ob ustanovitvi podjetja in njegovem vodenju se je potrebno zavedati, da se boste neprestano srečevali s svojimi poslovnimi partnerji, strankami in zaposlenimi. Strokovna in korektna komunikacija je pri tem zelo pomembna, če želite uspešno poslovati na ruskem trgu.

Še preden boste začeli poslovati v Rusiji, se boste spopadali najprej z vlogami za vizum, nato pa sledijo še vsi dokumenti, ki jih je potrebno predložiti o ustanovitvi podjetja. Seveda lahko pričakujete, da so napisani v ruskem jeziku, zato boste obvezno potrebovali prevajalsko agencijo, ki ponuja prevode iz ruskega jezika in obratno. Zato ne odlašajte in si za čim bolj uspešen vstop na ruski trg priskrbite dobro prevajalsko agencijo, ki ponuja strokovno in kakovostno prevajanje.