Ameriški trg predstavlja 30% celotne svetovne gospodarske dejavnosti, zato je lahko prava priložnost za ustanovitev podjetja. Zapleteni postopki ustanovitve podjetja, zaposlovanja, davkov in zakonskih zahtev pa so lahko velika ovira za marsikoga, ki želi vlagati na ameriški trg, še posebej, ker se mora ob tem spopadati tudi z razumevanjem tujega jezika.

Branje članka vam bo vzelo približno 7 minut.

Združene države Amerike – dežela priložnosti ali izziv?

Združene države Amerike so s 327 milijoni prebivalstva ogromno potrošniško tržišče, tako za domače kot tudi za tuje naložbe, zato ni nič nenavadnega, da je to največje svetovno gospodarstvo privlačno za marsikaterega tujega podjetnika.

S svojo velikostjo so tako Združene države Amerike dežela mnogih priložnosti, vendar pa je na drugi strani postati prepoznaven na ameriškem trgu lahko pravi izziv. Celotno državo predstavlja zvezni sistem, v katerega je vključenih vseh 50 držav, kar pomeni, da se pravne zahteve razlikujejo od vsake države posebej, zato jih je potrebno dobro poznati, če imamo željo vstopiti na ameriški trg.

Vzpostavitev prisotnosti na ameriškem trgu

Preden se odločimo za naložbe v ZDA, se je najprej potrebno osredotočiti na ustanovitev najprimernejšega poslovnega subjekta. Podobno kot vse ostale države po svetu imajo tudi Združene države Amerike svoja pravila glede ustanovitev poslovnih subjektov in tudi letne zahteve, da lahko ti subjekti poslujejo.

Najpogostejše vrste poslovnih subjektov so korporacije, družbe z omejeno odgovornostjo (LLC) in partnerstva. Vsaka od njih ima svoje prednosti, izbira pa je odvisna predvsem od pravnih in poslovnih dejavnikov; pozorni moramo biti tudi na to, da je vsaka vrsta poslovnega subjekta oblikovana v skladu z zakoni države, v kateri je subjekt ustanovljen.

Vse vrste subjektov, razen partnerstev, zahtevajo, da se vsi dokumenti vložijo pri vladi države. Ameriška zakonodaja te poslovne subjekte obravnava kot pravne osebe; v primeru insolventnosti lahko podjetje tako razglasi stečaj, ne da bi pri tem tvegalo osebno premoženje lastnikov.

Najpogostejše vrste subjektov, ki poslujejo v ZDA

Korporacije

Mnoga tuja podjetja v ZDA poslujejo kot korporacije, pri čemer ima vsaka zvezna država svoja pravila. Pogosti so primeri, ko je korporacija ustanovljena po zakonih ene države, medtem ko ima sedež v drugi. Ne glede na to pa je najbolj smiselna ustanovitev podjetja v državi, v kateri se bo poslovalo, pri čemer je potrebno potrdilo o ustanovitvi predložiti državnemu sekretarju v izbrani državi.

Notranja struktura in podzakonski akti korporacije so si sicer v vseh državah podobni, vendar jih je mogoče prilagoditi na takšen način, da ustrezajo tudi potrebam posameznih podjetij. Direktorji ameriške korporacije so lahko tuji državljani in morajo biti fizične osebe in ne tuje družbe.

Najpogostejša oblika je korporacija C, ki je obdavčena po stopnji davka od dohodka pravnih oseb, ločeno od lastnikov družbe. To pomeni, da se dobiček razdeljen med lastnike obdavči dvakrat; najprej na ravni podjetja in nato še na ravni lastnikov. Ameriška podjetja se sicer temu lahko izognejo z ustanovitvijo korporacije S, kar pa ni na voljo tujim podjetjem.

Podružnica

Tuje podjetje se lahko odloči tudi za odprtje poslovalnice v ZDA, vendar ta možnost ni priporočljiva, razen če nam jo ameriški odvetnik posebej priporoči. V tem primeru je podjetje zavezano obdavčitvi in organiziranosti kot velja za vsa ameriška podjetja.

Družba z omejeno odgovornostjo (LLC)

Družbo z omejeno odgovornostjo upravljajo člani, ki so lastniki podjetja. V tem primeru se lahko odločimo, ali bo podjetje obdavčeno kot korporacija ali pa se bo dohodek prenesel na člane in bil obdavčen na ravni članov. Osebna odgovornost članov je omejena na njihove naložbe.

Partnerstva

Vsako tuje podjetje se lahko odloči tudi za partnerstvo z drugim subjektom, da na ta način skupaj poslujeta v ZDA. V tem primeru se priporoča pisni sporazum, čeprav ni nujno potreben in zavezujoč. Mogoče ga je namreč sestaviti tudi z ustnim dogovorom ali brez kakršne koli dokumentacije ali vložitve pri državi.

Za identifikacijo podjetja in vložitev davkov mora vsako novo podjetje v ZDA od Službe za notranje prihodke pridobiti Identifikacijsko številko delodajalca (EIN).

Kompleksen davčni sistem ZDA je za vsakega tujega podjetnika težko razumljiv

Po tridesetih letih se je zakonodaja o dohodnini v Združenih državah Amerike spremenila, vendar je s kompleksnim sistemom na zvezni, državni in lokalni ravni še vedno težko razumljiva za vsakega tujega podjetnika, ki želi vstopiti na ameriški trg.

Davčna reforma je prinesla mnoge spremembe, ki so imele posledice tudi za globalna podjetja. Med najpomembnejšimi spremembami so:

  • znižana ameriška stopnja davka za podjetja iz 35 % na 21 % za vsa davčna obdobja po letu 2017;
  • uveden je bil osnovni davek na erozijo in zlorabo (BEAT), ki je namenjen določenim tujim plačilom z uvedbo dodatne davčne obveznosti za pravne osebe;
  • novo pravilo financiranja zavrača odbitke za določene obresti in licenčnine, ki so povezane z izplačili tujim osebam.

Ameriške korporacije so obdavčene za vse dohodke, ki jih zaslužijo s poslovanjem kjerkoli po svetu. Tuja podjetja, ki poslujejo v ZDA, lahko izkusijo »transferne cene«, s katerimi lahko tuje matično podjetje podružnici zaračuna višje cene za blago in storitve, za kar pa so lahko predpisane tudi visoke kazni.

Združene države Amerike imajo tudi številne davčne pogodbe z drugimi državami, o čemer se je pred ustanovitvijo podjetja priporočljivo pozanimati. Če ima domača država vlagatelja podpisano takšno pogodbo z ZDA so potrebna dodatna strokovna navodila.

Vsi tuji posamezniki ali podjetja, ki poslujejo v ZDA, pa so dolžni plačevati tudi davek na nepremičnine, če le razpolagajo s kakršno koli nepremičnino v državi, ne glede na prebivališče davčnega zavezanca.

Pravne zahteve se razlikujejo od države do države

Pomembno je vedeti, da nekatera področja prava, kot sta na primer patent in avtorske pravice, ureja izključno zvezno pravo, zakone, ki urejajo delovna razmerja in prodajne posle pa v prvi vrsti določajo posamezne države. Številna druga področja urejata tako zvezno kot tudi državno pravo, zato morajo vsa podjetja, ki poslujejo v ZDA vedeti, da tudi zanje veljajo ti vzporedni zakonski sistemi, ki pa se razlikujejo med posameznimi državami.

Pogodbe ureja državno pravo. Če stranke sklenejo pisni sporazum, potem s tem razpolagajo sodišča na podlagi dogovorjenega sporazuma, ravnanja strank, industrijskih običajev in veljavnih zakonov. Kakorkoli, vseh 50 držav je sprejelo določeno spremembo Enotnega trgovskega zakonika, ki velja za katerokoli pogodbo o prodaji blaga, ki presega 500 ameriških dolarjev. V tem primeru sodišča preučijo UCC z namenom, da se odpravi morebitne vrzeli v sporazumu.

Vse pogodbe morajo vsebovati klavzulo o »izbiri prava«, v kateri je določeno, da se uporabljajo zakoni države, s klavzulo o »izbiri kraja« pa se določi državo, v kateri se lahko vloži tožba za izvajanje pogodbe. Pomembno je vedeti, da imajo Združene države Amerike zakone o odgovornosti za izdelke, ki so edinstveni za ZDA, prav tako pa imajo stroge zakone o intelektualni lastnini, ki urejajo patente, avtorske pravice, blagovne znamke in poslovne skrivnosti.

Pred ustanovitvijo podjetja je potrebno natančno preučiti tudi zakon o poslovanju. Vsa tuja podjetja, ki vstopajo na ameriški trg, morajo sprejeti ameriško zakonodajo kar se tiče najemanja in zaposlovanja svojih delavcev. Potrebno je vedeti, da ameriški zakoni razlikujejo med »zaposlenimi« in »neodvisnimi pogodbenimi delavci«. Za zaposlene veljajo zahteve po obdavčitvi davka in jih varuje zvezna delovna zakonodaja, medtem ko za neodvisne pogodbene delavce ne veljajo ti odtegljaji davka, ampak jih pokriva veliko drugih delovnopravnih zakonov, kot je na primer zvezna minimalna plača. Vsa podjetja, ki poslujejo v ZDA, morajo te razlike poznati in temu primerno razvrstiti svoje delavce.

Pridobitev financ za poslovanje v ZDA

Tujemu subjektu je težko odpreti bančni račun v ZDA brez prisotnosti ZDA in tudi banke v ZDA raje posojajo denar ameriškim podjetjem kot pa tujim subjektom. Ko pa tuje podjetje že nekaj časa uspešno posluje v ZDA, to poslovanje preko ameriških bank pogosto poveča dostop do kapitala.

Priseljevanje določajo strogi ameriški zakoni

Vsi tujci, ki prihajajo v ZDA na delo, morajo za to dobiti dovoljenje v obliki vizuma. Ameriški vizumski zakoni so zapleteni in strogi in jih izda ali ameriško veleposlaništvo ali konzulat v tujini. Tovrstni zakoni so zvezni, zato vizumov ne urejajo ali izdajajo posamezne države, ampak v večini primerov zahtevajo odobritev ameriškega urada za državljanstvo in priseljevanje.

Ker obstaja več vrst vizumov, je za tujce pomembno, da pridobijo pravilno vrsto vizuma. Obstajajo številne kategorije zaposlitve za sprejem v ZDA in tudi različne kategorije za vlagatelje, poslovne obiskovalce in zaposlitve v obliki sponzorstva. Zaradi tega se je potrebno temeljito prepričati o pravilni kategoriji vizumov, da bi se na ta način izognili napakam pri prijavi. Potem ko pridobimo vizum določene kategorije je zelo pomembno, da se ravnamo znotraj njegovih določil, saj v nasprotnem primeru sledi prisilna odselitev iz ZDA in zavrnitev ponovnega vstopa v državo.

Za nemoteno poslovanje v ZDA je pomembna kakovostna in strokovna prevajalska agencija

Ustanovitev podjetja v ZDA je zaradi različnih zakonov in predpisov že tako zelo zapletena, dodatno oviro pa zagotovo včasih predstavlja tudi nerazumevanje tujega jezika.

Če nekdo želi poslovati v tujini, je poznavanje jezika države izjemno pomembno. Kot smo videli, lahko zaradi nepoznavanja jezika pride do komplikacije že pri izbiri napačnega vizuma, kaj šele ko se začnemo poglabljati v vse ostale podrobnosti glede razumevanja številnih zakonskih aktov ali podpisovanja raznih pogodb. V tem primeru je strokovna pomoč pri prevajanju nujno potrebna, če želimo, da bo poslovanje v tujini tudi uspešno.

Če imate željo nekoč ali v bližnji prihodnosti poslovati v ZDA, se lahko obrnete na nas. Pokličite nas na 030 349 700 ali pa nam pišite na info@kjtranslations.si. Naša strokovno podkovana ekipa vam bo pomagala pri prevajanju vseh vrst dokumentov, ki jih potrebujete za poslovanje na tem koncu sveta.