Vsi državljani Evropske unije imajo pravico, da v kateri koli državi EU ustanovijo svoje podjetje ali pa hčerinsko podjetje oziroma podružnico obstoječega podjetja, ki je že registrirano v eni od držav EU. In nič drugače ni, če se odločate za odprtje podjetja v sosednji Hrvaški, ki je zaradi njene bližine in dobrega poznavanja razmer v njej zanimiva za številne slovenske podjetnike in vse tiste, ki se prvič podajajo na podjetniško pot.

Branje članka vam bo vzelo približno 4 minute.

Družba z omejeno odgovornostjo je najbolj zanimiva statusna oblika podjetja na Hrvaškem

Na Hrvaškem je ogromno Slovencev, ki ustanovijo podjetje zgolj zato, da lahko na ta način legalno oddajajo svoje apartmaje, saj jim tamkajšnja zakonodaja ne dopušča, da bi to počeli kot posamezniki, saj so v njihovi državi slovenski državljani tujci.

Ustanavljanje podjetja na Hrvaškem ureja zakon o trgovinskih družbah, ki pozna pet različnih statusnih oblik podjetij, kot so javna trgovinska družba, komanditna družba, tiha družba, delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo. Za slovenske državljane je najbolj zanimiva družba z omejeno odgovornostjo.

Kakšni so pogoji za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več domačih ali tujih pravnih oseb, ki z ustanovitvijo postanejo družabniki. Vse pomembnejše odločitve podjetja se sprejemajo na skupščini družbenikov, ki se skliče najmanj enkrat letno. Podjetje torej lahko ustanovijo izključno slovenski državljani z direktorjem na čelu. Prav tako ni pogoj, da mora biti najmanj en član uprave zaposlen v družbi, zaradi česar je postopek ustanovitve podjetja bistveno bolj enostaven, stroški poslovanja pa so manjši.

Če želite odpreti družbo z omejeno odgovornostjo, morate vedeti, da je najnižji znesek osnovnega kapitala v višini dobrih 2.700 evrov oziroma 20.000 HRK, pri čemer mora vsak vložek znašati najmanj 27 EUR. Pred vpisom družbe v register je potrebno plačati najmanj četrtino vložka, pri čemer skupni znesek vseh plačil ne sme biti nižji od 1.350 evrov.

Kje najhitreje opravite postopek odprtja podjetja

Če niste vešči in nimate izkušenj v podjetniških vodah, vam svetujemo, da za odprtje podjetja na Hrvaškem poiščete pomoč na posebnem vladnem servisu, ki vam zagotavlja enostavne in hitre postopke ustanovitve podjetja. Na Hrvaškem je približno 20 pisarn tega vladnega servisa, ki jih najdete v vseh večjih hrvaških mestih.

Najpomembneje pa je, da sedaj lahko na enem mestu opravite celoten postopek ustanovitve podjetja in njegove registracije. K notarju se boste morali odpraviti zgolj za overitev prijave za vpis v sodni register in ustanovitvenega akta.

Koliko stroškov in časa vam bo vzel celoten postopek

Če se odločate za odprtje podjetja na Hrvaškem, vas bo to okvirno stalo okoli 900 evrov, seveda poleg osnovnega kapitala, ki ga je potrebno ob tem zagotoviti. Če izpolnjujete vse pogoje, boste v roku enega meseca prejeli odločbo o vpisu v register, ki jo izda trgovsko sodišče.

Po vpisu v sodni register morate ustanovitelji podjetja izdelati žig, Državni zavod za statistiko pa vam izda obvestilo o klasifikaciji vašega podjetja, ki ga prevzamete na okencu enega od vladnih servisov. Na podlagi tega obvestila lahko ustanovitelji odprete račun pri banki, s seboj pa morate imeti še odločbo o vpisu v sodni register, žig in potni list.

Po vseh teh postopkih lahko začne podjetje nemoteno poslovati, v roku 15 dni od začetka poslovanja pa je potrebno le še oddati prijavi za plačevanje pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, kar storite na Zavodu za pokojninsko zavarovanje oziroma Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Na koncu postopka pa ne pozabite podjetja prijaviti še davčni upravi zaradi vpisa v register davčnih zavezancev.