Kaj moramo vedeti, preden ustanovimo podjetje v Avstriji?

Branje članka vam bo vzelo približno 4 minute.

Vedno več posameznikov, ki ima v lasti dobro delujoče podjetje, se odloči za odpiranje podjetja v eni od sosednjih držav ali drugje v tujini. Razlogi za to pogumno potezo so različni. Največkrat lastnik podjetja to stori zato, ker ima v sosednji državi odlične možnosti za dobro poslovanje. Ena od najpogostejših sosednjih držav, kjer vedno več Slovencev odpira svoja podjetja, je zagotovo Avstrija. V Avstriji lahko izbiramo med naslednjimi oblikami družb:

  • 1. samostojni podjetnik (s.p.),

  • 2. družba z omejeno odgovornostjo (GmbH),

  • 3. odprta družba (OG),

  • 4. komanditna družba (KG),

  • 5. družba civilnega prava (GesbR),
  • 6. delniška družba (AG),
  • 7. tiha družba (Stille Gesellschaft).

Koliko stroškov bomo imeli z ustanovitvijo podjetja v Avstriji?

Pri ustanovitvi GmbH bomo morali vplačati vsaj 5.000 evrov minimalnega kapitala, torej manj kot v Sloveniji. Uradno bo moral ustanovitveni kapital znašati 10.000 evrov, vendar pa celotno vplačilo ne bo potrebno oziroma ga bomo morali vplačati le, če bo naše podjetje šlo v stečaj. Če bomo dobro poslovali, pa bomo za ta znesek odgovarjali z osebnim premoženjem.

Poleg začetnega kapitala pa bomo morali plačati še stroške, ki bodo nastali pri registraciji podjetja. Plačati bomo morali še notarja ter tudi davčnega svetovalca, ki nam bo na začetku v veliko pomoč. Pomisliti moram tudi na stroške, ki jih bo prinesel najem poslovnega prostora.

Razlogi za odpiranje podjetja v Avstriji

Avstrija je do slovenskih podjetnikov izredno prijazna in ne vključuje birokratskih ovir. Ima izjemno bogat trg, zato je ideja o podjetju v Avstriji privlačna za vse, ki želijo svojo panogo razširiti na avstrijski ter tudi na nemški trg. Ko enkrat odpremo podjetje v Avstriji, bomo veliko lažje sklepali posle z ostalimi avstrijskimi podjetji.

Vedeti pa moramo, da bomo morali avstrijske delavce plačevati po avstrijskih plačnih standardih in ne po slovenskih. Enako kot avstrijskega delavca bomo morali plačati tudi slovenskega delavca, ki bo zaposlen v slovenskem podjetju in bo začasno delal v Avstriji. Zavedati se moramo, da minimalna bruto plača v Avstriji znaša 1.300 evrov. Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2018 v Avstriji znašala 3.632 bruto, v Sloveniji pa 1.654 bruto in 1.073 neto evrov mesečno.

Kdaj odpremo podjetje v Avstriji

Dobro je, da v Avstriji ustanovimo podjetje, če želimo del svoje dejavnosti preseliti tja oziroma če tam še veliko poslujemo. Pomisliti moramo tudi na to, ali bomo zaposlili avstrijske delavce ali ne. Pri zaposlitvi Avstrijcev bomo imeli manj dela z birokracijo, ki se ji ne moremo izogniti, če za začasno delo v Avstriji prijavljamo slovenske delavce. Ko bomo enkrat imeli sedež podjetja v Avstriji, bomo z lahkoto zaprosili za posojilo pri avstrijski banki.

Najlažje je, da se za ustanovitev podjetja obrnemo kar na poznavalce, ki nam bodo s potrebnim znanjem in strokovnim pristopom pomagali pri hitrem odpiranji podjetja. V kratkem časovnem obdobju nam bodo pripravili vso potrebno dokumentacijo. Dobro je, da ustanovitev podjetja v tujini zaupamo tistemu ponudniku, ki ima v Avstriji na voljo odvetnike in svetovalce, ki nam še dodatno olajšajo postopke, saj imajo na voljo vse pravilne in točne informacije, ki jih pri ustanovitvi podjetja potrebujemo.

Pomagali nam bodo pri ustanovitvi podjetja ter pri vpisu le-tega v sodni register. Kasneje pa mora biti podjetje objavljeno tudi v avstrijskemu uradnemu listu.

Kako poteka ustanavljanje družbe z omejeno odgovornostjo (GmbH)

Za ustanovitev moramo podati ime podjetja, ki ga mora potrditi tudi sodišče. Navesti moramo sedež podjetja, na katerem bo podjetje registrirano. Za vpis v davčni register bo moralo naše podjetje redno poslovati v opremljenem poslovnem prostoru ter mora imeti določene uradne ure. Navesti bomo morali enega ali več lastnikov ter tudi direktorja družbe. Navesti bomo morali enega ali več lastnikov, direktorja družbe ter dejavnost podjetja.