Pogoji ustanovitve podjetja se med posameznimi državami Evropske unije razlikujejo, kljub temu pa si Evropska unija prizadeva, da bi bili ti postopki čim bolj preprosti in enotni. Glede na to, da je Italija že od nekdaj veljala za zelo birokratsko državo, so te novosti, za katere si Evropska unija prizadeva, prinesle veliko olajšanje med številnimi poslovneži, ki si želijo odpreti podjetje v Italiji.

Branje članka vam bo vzelo približno 4 minute.

Na kaj je potrebno biti pozoren ob ustanovitvi podjetja v Italiji

Danes se tako Italija uvršča med članice Evropske unije, v katerih je opravljanje različnih dejavnosti zelo poenostavljeno.

Če se odločate za odprtje podjetja, ki se bo ukvarjalo s prodajo, potem naj vas razveselimo, da za to ne boste potrebovali nobenih posebnih dovoljenj, razen če gre za prodajo prehrambnih izdelkov, frizerski ali kozmetični salon. V tem primeru morate imeti poleg izobrazbe tudi vsaj dve leti prakse na tem področju, ki pa ne sme biti starejša od petih let.

Pred odprtjem gostinskega lokala bodite pozorni na to, da boste predhodno dobili ustrezno licenco, ki jo izda občina, kjer bo sedež gostinskega lokala.

Če pa v Italiji želite odpreti na primer odvetniško pisarno, potem je postopek zelo enostaven. V tem primeru se morate le prijaviti na pristojno odvetniško zbornico in vložiti vse potrebne dokumente. Če vam v roku dveh mesecev ne odgovorijo velja, da lahko dejavnost začnete opravljati. Podoben postopek velja tudi za druge svobodne poklice, kot so na primer arhitekt, davčni svetovalec, notar.

Izberite ustrezno obliko gospodarske družbe

Če se odločate za odprtje podjetja v Italiji, se je potrebno pred njegovim odprtjem opredeliti za eno izmed oblik gospodarskih družb, ki jih pozna italijanska statusno-pravna zakonodaja.

Če poslujete kot samostojni podjetnik, potem lahko dejavnost opravljate sami ali pa z družinskimi člani, s katerimi si delite tudi dobiček. Za vse obveznosti pri poslovanju v tem primeru odgovarjate sami z vsem svojim premoženjem. Osnovni kapital v tem primeru prav tako ni predpisan.

Med osebnimi družbami je najbolj pogosta komanditna družba, ki jo sestavlja 2 ali več članov, in pri kateri tudi ni predpisan osnovni kapital. V tem primeru ločimo člane, ki v podjetju delajo in odgovarjajo neomejeno, in tiste člane, ki v podjetje zgolj vložijo kapital in zato odgovarjajo le do višine vloženega kapitala.

Med kapitalskimi družbami v Italiji poznajo družbo z omejeno odgovornostjo in delniško družbo, pri čemer je družba z omejeno odgovornostjo najpogostejša organizacijska oblika podjetja. Minimalni ustanovni kapital v tem primeru znaša 10.000 evrov, od katerih je potrebno vsaj 25 % plačati ob ustanovitvi. Potrebno je vedeti, da morajo biti vsi člani, ki v podjetju delajo, tudi ustrezno zdravstveno, pokojninsko in nezgodno zavarovani in so dolžni redno plačevati prispevke. Njihova višina je odvisna od dobička, za zdravstveno zavarovanje pa velja, da ne sme biti manjše od 2.870 evrov letno.

Koliko vas bo stalo odprtje podjetja v Italiji

Podobno kot tudi za vse ostale formalnosti se morate že pred odprtjem podjetja v Italiji zavedati, da boste morali za ureditev pravno formalnih zadev odšteti tudi nekaj denarja. Prijava na zavodu za zaposlovanje je sicer brezplačna, za vse ostale zadeve, kot so na primer notarska overitev akta o ustanovitvi, ureditev poslovnih knjig in vloga za vpis v register pa boste morali odšteti okoli 800 evrov.

Kaj pa davčni vidik?

Podobno kot v Sloveniji so tudi podjetja v Italiji dolžna plačevati davek na dodano vrednost in davek na dobiček. Višina davka na dodano vrednost je takšna kot pri nas, in sicer le-ta znaša 20 %, pri čemer se lahko odločite za mesečno ali pa trimesečno plačevanje.

Davek na dobiček se razlikuje glede na to, za kakšno obliko gospodarske družbe gre in ga je potrebno plačati enkrat letno do 30. septembra za preteklo leto. Ne glede na to, ali gre za kapitalske družbe ali osebne družbe, pa morajo le-te plačati tudi tako imenovano dohodnino od proizvodnih dejavnosti (IRAP). Če se boste odločili za katero od oblik kapitalskih družb, morate vedeti, da boste morali tako plačati 27 % davek na dobiček in še dodatno 3,9 % dohodnino od proizvodnih dejavnosti.

Podjetja iz držav članic EU, ki poslujejo v Italiji, pa lahko izbirajo med sistemom obdavčitve, ki velja v Italiji ali pa sistemom obdavčitve, ki velja v kateri od držav EU – odvisno od tega, kateri davčni režim je ugodnejši.