V tem in naslednjih treh blogih vam bomo na kratko predstavili spletne portale tujih držav, na katerih je možno preverjanje bilance stanja tujega podjetja.

Branje članka vam bo vzelo približno 5 minut.

Zakaj preverjati tuja podjetja?

Pred vsakim sodelovanjem z novim poslovnim partnerjem je dobro preveriti, ali podjetje sploh obstaja. V primeru, da je podjetje vaš naročnik, pa je seveda pametno preveriti tudi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida tujega podjetja. Tako se lahko izognemo morebitnim neplačnikom in prevarantom, katerih podjetja sploh ne obstajajo. Prav tako vam možnost preverjanja tujih podjetij omogoča boljše spoznavanje vaše konkurence in morebitnih potencialnih poslovnih partnerjev.

Kaj je bilanca stanja in kaj izkaz poslovnega izida?

Vsako leto morajo vsa podjetja in vsi samostojni podjetniki pripraviti računovodska poročila za minulo poslovno leto. Pri tem sta najbolj pomembni bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Bilanca stanja (izkaz finančnega stanja) vsebuje mnogo podatkov o podjetju in izkazuje finančno stanje podjetja na določen dan v letu. Iz te bilance je najbolj jasno razvidno premoženje, s katerim podjetje upravlja. Tu so prikazana dolgoročna (osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe) in kratkoročna sredstva (terjatve, denarna sredstva, zaloge in naložbe) ter druge poslovne obveznosti.

Izkaz poslovnega izida prikazuje poslovni izid za poslovno leto ali medletno obdobje, za katerega se sestavlja. V njem so prikazani vsi stroški in dohodki podjetja, rezultat pa je čisti poslovni izid, ki lahko predstavlja dobiček ali izgubo.

Kako preveriti tujega poslovnega partnerja?

Ali podjetje in davčna številka tujega partnerja obstajata, lahko preverite preko sistema VIES (vat number validation). V iskalniku poiščite državo poslovnega partnerja, v polje »VAT number« pa vpišite davčno številko, ki jo želite preveriti.

Če želite preveriti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida tujega podjetja, pa spodaj kliknite na državo, v kateri ima vaš poslovni partner podjetje.

Če ugotovite, da so kateri od podatkov zastareli, nas o tem, prosimo, obvestite.

IZBERITE DRŽAVO PODJETJA IN GA PREVERITE: