Prevajanje uradnih dokumentov, kot so na primer poročni list, rojstni list ali podobno, zahteva veliko natančnosti. Ker bodo ti prevodi veljali kot uradne listine v tujih državah, pa so odvisni tudi od zahtev posamezne države.

Sodni prevod opravi sodni tolmač oz. prevajalec, ki dokument opremi z izjavo in podpisom, katerim jamči, da se prevod popolnoma ujema z izvirnikom. Potrditev resničnosti podpisa se opravi z apostille, ki se na dokument odtisne, pripne ali priveže.

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Kaj je apostille?

Verjetno marsikdo od vas še ni slišal za apostille. Je neke vrste žig, ki se ga uporablja za overitev oziroma legalizacijo javnih listin od 5. oktobra 1961, ko je bila podpisana Haška konvencija, in s katerim je postopek legalizacije uradnih listin bistveno bolj preprost.

Države podpisnice konvencije so se s podpisom strinjale, da je za legalizacijo tuje listine dovolj, da se v državi, v kateri je bil dokument izdan, le ta overi z žigom, ki mu pravimo apostille. S tem je postopek legalizacije uradnih listin krajši, pri čemer pa je potrebo biti še vedno pozoren na zahteve posameznih držav.

Za katere listine je potreben apostille?

Apostille se tako odtisne na vse uradne listine, ki so bile izdane s strani različnih organov države, pri čemer se potrjuje verodostojnost žiga in podpisa uradne osebe, ki je na listini, ne pa njene vsebine.

In na katerih uradnih listinah boste potrebovali apostille? To so:

  • listine, ki jih izdajajo organi in uslužbenci državnega pravosodja, sodnih pisarn, javnega tožilstva in sodni izvršitelji;
  • administrative listine, ki jih izdaja in overja notar;
  • uradne beležke o vpisih v javne knjige;
  • uradne overitve podpisa na zasebnih listinah (sodbe, izpisek iz rojstne matične knjige, poročni list, mrliški list, potrdila o državljanstvu, diplome, spričevala,…).

Kdo je pristojen za apostille?

Ko boste potrebovali sodni prevod z apostillejem, se boste morali obrniti na pristojna okrožna sodišča ali Ministrstvo za pravosodje. Tam vam bodo z žigom potrdili verodostojnost podpisa sodnika, notarja, sodnega tolmača oz. prevajalca ali drugih, ki so podpisniki listine.

Pri tem je potrebno biti pozoren na eno pomembno razliko. Podpis notarja lahko overi samo okrožno sodišče, ki je pristojno v tistem kraju, kjer ima notar sedež, medtem ko vam podpis sodnega tolmača overi lahko le Ministrstvo za pravosodje.

Apostille pri sodnem prevajanju

Ko potrebujete overitev sodnega prevoda, se je potrebno zavedati, da gre za zelo natančen postopek, ki ga lahko opravijo le za to strokovno usposobljeni prevajalci, ki jim pravimo sodni tolmači oz. prevajalci. Še predno pa vaš dokument prinesete na prevajanje, se morate pozanimati, ali mora biti vaš dokument overjen z apostillejem.

Če ugotovite, da potrebujete na sodnem prevodu apostille, potem morate najprej izvirni dokument overiti na sodišču, ki je izdalo dokument, in šele potem vam lahko sodni tolmač oz. prevajalec hkrati prevaja dokument in apostille.

Zahteve glede overitve se razlikujejo glede na posamezne države in institucije

Ker pa imajo določene države različne zahteve glede overitve, se je potrebno o tem natančno pozanimati. Tako na primer ponekod velja, da mora biti apostille tako na izvirniku kot tudi na prevodu. V tem primeru se apostille postavi na izvirnik, nakar sodni tolmač oz. prevajalec prevaja dokument in apostille, nato pa se apostille postavi še na prevod.

Zahteve pa se razlikujejo tudi glede na institucije, zato se je potrebno predhodno pozanimati, ali potrebujete overitev z apostillejem le na izvirniku, na prevodu, ali pa celo na obeh skupaj.