Številni samostojni prevajalci iščejo na začetku svoje prevajalske poti primerno odskočno desko, kjer si prizadevajo, da bi pridobili čim več izkušenj in priložnosti za odkrivanje svojega posla. Šele potem, ko si pridobijo dragoceno znanje o prevajanju, so tako pripravljeni sprejeti tudi večje izzive in se zaposliti tudi v drugih prevajalskih agencijah.

Prvi korak, ki ga je potrebno narediti, če želite povečati svoje možnosti za sodelovanje z novimi strankami, je oblikovanje močnega, organiziranega in prepričljivega življenjepisa ali CV. Da boste bolje tržili svoje prevajalske storitve, smo za vas pripravili nekaj nasvetov oziroma smernic.

1. Bodite jasni in jedrnati

Kot pri vsaki drugi pisni komunikaciji, je potrebno tudi pri pisanju CV-ja pomisliti na svojo ciljno publiko. Zavedajte se, da vodje projektov in kadrovskih služb prejmejo za določeno delovno mesto ogromno prijav, zato se potrudite, da vaša izstopa.

Že v samem začetku v naslovu navedite svoje jezikovne pare, kot je na primer »Izkušeni prevajalec iz italijanščine v angleščino«. Prepričajte se, da je življenjepis dobro strukturiran, za lažjo berljivost podarite podnaslove. Pri oblikovanju strokovnega in organiziranega življenjepisa so vam v veliko pomoč vnaprej dane predloge, ki jih preprosto le prenesete na svoj računalnik in ustrezno dopolnite. Na koncu nikakor ne pozabite poudariti najnovejše delovne izkušnje, vaše sposobnosti in strokovno znanje.

Bistveni elementi, ki jih mora imeti CV za prevajalce:
  • povzetek vašega strokovnega znanja in vsa pripadajoča potrdila,
  • področje specializacije,
  • spretnosti,
  • delovne izkušnje,
  • izobraževanje,
  • vaša zbirka objavljenih del,
  • hobiji in interesi (neobvezno).

Pri pisanju svojega življenjepisa bodite pozorni na to, da ste kratki in jedrnati, saj si zaposlovalci vzamejo zgolj 6 sekund, da preletijo CV. To pomeni, da vaš CV ni daljši od dveh strani in iz njega izbrišite vse nepomembne podatke, kot sta na primer rojstni dan, domači naslov in še kaj drugega. Pomembno pa je, da vključite svoj Skype račun za spletne intervjuje in povezavo do svoje zbirke del, LinkedIn in blog, če je seveda povezan s prevajanjem in je tudi sicer primeren.

2. Poudarite svoje prednosti

Zavedajte se, da vaš CV ni primeren za vse zaposlovalce enako, ampak ga prilagodite na takšen način, da bo ustrezal zahtevam posameznega naročnika oziroma zaposlovalca. Zato je bistveno, da poudarite, kaj lahko prispevate k podjetju ali projektu. Vaš povzetek poklicne poti naj poudari vaše trde spretnosti kot so poznavanje tujih jezikov, certifikati, hitrost tipkanja ali poznavanje računalniških orodij, in mehke spretnosti kot so komunikativnost, prilagodljivost, vodstvene sposobnosti, sodelovanje v skupini ali organiziranost.

Najbolje je, da navedete vašo posebnost, s čimer vaši stranki sporočite v čem ste resnično dobri in jim tako najbolje pomagate določiti projekte, ki vam bodo najbolje ustrezali. Če nimate kakšne posebne močne točke, potem navedite teme, ki vas zanimajo. Če boste navedli, da lahko prevajate katero koli temo, potem se zavedajte, da verjetno ne boste izbrani za noben projekt.

3. Dokažite svoje znanje

Glavnina vašega CV-ja predstavljajo delovne izkušnje, ki pa morajo prikazati in podpirati izjave, ki ste jih navedli v svojem povzetku o vaših strokovnih znanjih. Tu je pomembno, da navedete konkretne prevajalske projekte pri katerih ste sodelovali, njihovo število besed in jezikovni par / -e. Če je le mogoče, omenite vaše stranke, sicer pa je dovolj tudi kratek opis poslovanja in vrste besedila, ki ste ga prevajali.

Prepričajte se, da so vaša objavljena dela v življenjepisu na vidnem seznamu, saj so bolj verodostojna in jih lahko štejete tudi za poklicne dosežke. Če je vaše delo na spletu, potem navedite spletne naslove in hiperpovezave. Če ni posebej zahtevano, potem vam v življenjepisu ni potrebno priložiti primerov prevajanja. Na koncu lahko navedete svoje hobije in interese, kar pa ni obvezen del CV-ja.

Nekatera podjetja izjemno cenijo reference vaših preteklih projektov ali podjetij s katerimi ste sodelovali. Če ste že sodelovali s kakšno prevajalsko agencijo, potem se pozanimajte ali lahko dobite referenčno pismo. Delo v kakovostni prevajalski agenciji je za marsikoga zelo dobra odskočna deska, saj se poleg strokovnega znanja, naučite dela v skupini, komunikacije s sodelavci, organizacije dela in še mnogo drugih lastnosti, ki jih zaposlovalci pogosto iščejo. Zato je takšna referenca v vašem življenjepisu lahko ključnega pomena.