Kako postati sodni prevajalec v Sloveniji?

Sodni prevajalec seveda ni običajen prevajalec, saj je ta naziv pridobil z opravljanjem zahtevnega izpita. Sodni prevajalec je oseba, ki je strokovno podkovana in lahko odda brezhiben prevod, saj je preciznost in strokovnost pri sodnih prevodih izjemnega pomena. Sodni prevajalec ima ustrezno pooblastilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje in dokazuje, da je usposobljen in strokovno podkovan za opravljanje svojega dela. Vsekakor so pri sodnih prevajalcih pomembne tudi izkušnje, ki jih prevajalec dobi z leti dobrega dela.

Besedilo, ki ga mora prevesti sodni prevajalec ali tolmač, mora namreč biti prevedeno v skladu z vsemi pravili, ki jih določa stroka, ter tudi v skladu s pravili, ki jih zahteva ciljni jezik. Zato mora sodni tolmač najprej obvladati določen tuji jezik, nato pa se mora še ustrezno dodatno izobraziti.

Vsakogar, ki se zanima sodno prevajalstvo, je najbolje, da se obrne na Ministrstvo za pravosodje, kjer lahko pridobi vse potrebne informacije.

Ministrstvo za pravosodje organizira seminarje

Če je dovolj zainteresiranih kandidatov Ministrstvo organizira izobraževalne seminarje, ki pa niso pogoj za pristop k preizkusu. Splošni seminarji se osredotočajo na temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja, sodnih postopkov, pravil o dokazovanju, zakonske določne in pravica in dolžnostih sodnih tolmačev.

Kandidati se morajo prijaviti na kompleksen izpit, ki zajema preverjanje znanja določenega tujega jezika, praktične sposobnosti in izkušnje ter seveda poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega jezika ter preverjanje pravnega znanja.

Kandidat mora k prijavi podati tudi dokazila pristojne institucije, kjer je dobil ustrezno izobrazbo v določenem študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki je v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. Poleg tega mora kandidat priložiti tudi dokazila o ustreznem strokovnem znanju in praktičnih sposobnostih ter izkušnjah za določen tuj jezik.

Preizkus za sodnega prevajalca

Preizkus je sestavljen iz dveh delov. Najprej se opravi pisni del, ki ga mora kandidat uspešno opraviti, če želi pristopiti k ustnemu delu. Kandidat je z rezultatom pisnega dela seznanjen na ustnem delu.

Prvi del zajema prevod pravnih besedil ali listin iz slovenskega jezika v tisti tuji jezik, v katerem želi biti kandidat imenovan ter obratno, kar pomeni, da se preverja tudi prevajanje besedila iz tujega jezika v slovenski jezik. Pri pisnem delu imajo kandidati na voljo dovolj časa; piše se namreč lahko tudi 4 ure. V celotnem času izpita imajo kandidati lahko tudi pripomočke, kot so slovar, strokovna literatura, zakoni in predpisi.

Na ustnem delu kandidat zagovarja pisni del, komisija pa preveri tudi ustrezno znanje jezika in praktične sposobnosti ter izkušnje kandidata. Komisija natančno preveri znanje s področja prava, ki zajema poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja, sodnih postopkov, pravil o dokazovanju, zakonskih določb o pravicah in dolžnostih sodnih tolmačev in pravo in institucije Evropske Unije. Ustni del lahko traja največ 90 minut.

Pogoji za pridobitev naziva sodni tolmač

Če kandidat uspešno opravi oba dela, pridobi naziv sodni tolmač. Ko kandidat postane sodni tolmač, je imenovan za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmači na narokih ter da prevajajo listine. Seveda se mora sodni prevajalec neprestano izobraževati in izpopolnjevati, tako da se neprestano prijavlja na dodatna izobraževanja, ki jih vsako leto organizira Ministrstvo za pravosodje.

Trenutna cena za opravljanje izpita znaša 438 evrov.