Slovenski jezik vsebuje kar nekaj besed z lj, na primer: mišljenje, prijateljstvo, bolj. Sklop črk lj verjetno tudi vam sem in tja povzroča težave, saj ni nujno, da l poleg sebe vključuje tudi j, na primer: vpliv, bližnji.

Odlična pomoč v takšni dilemi so sorodne besede. Ker se na primer beseda prijatelj napiše z lj, se bodo tako pisale tudi sorodne besede, na primer prijateljica, prijateljstvo, prijateljevati. Ker pa se beseda vozel napiše brez j, se bodo brez j pisale tudi naslednje besede: vozlišče, odvozlati, razvozlan.

Včasih pa si je najbolje pomagati kar z jezikovnimi priročniki. Še najbolje pa je, če si težje besede zapomnite kar na pamet. Če veliko oziroma pogosto berete v standardni slovenščini, boste veliko lažje razvili občutek za to, kako se pravilno napiše določena beseda. Raziskave kažejo na to, da če določeno besedo zelo pogosto vidimo v pisni obliki, si jo tudi laže avtomatsko zapomnimo in potem tudi zapišemo.

Pri zapisu besed s sklopom lj se nikoli ne zanašajte samo na občutek, kaj za vas bolje zveni.

Najpogostejše besede na lj:

opravljati; priljubljen; odpeljati; Celje; zadovoljen; življenjski; državljan; nedelja; dovoljenje; nadaljevati; dovolj; volja; uporabljati; želja; kljub; ljubezen; pripravljen; okolje; pripeljati; spremljati; ugotavljati; zagotavljati; kralj; zaključiti; sestavljati; olje; temeljen; temelj; vključiti.

Še vaja za utrjevanje usvojenega znanja

Podčrtajte pravilno različico!

1. So te misli zrastle na tvojem zeljniku/zelniku?

2. Kdaj si najbol/najbolj vesel?

3. Si kdaj plunil/pljunil v koga?

4. Je tukaj še dovol/dovolj prostora?

5. Anja ima težave z mozoli/mozolji.

Rešitev: V vseh primerih je pravilna druga različica.