Elektronska pošta je postala zelo uporaben in praktičen način komuniciranja. Kljub poplavi aplikacij za pametni telefon, ki nam omogočajo hitro komuniciranje, veliko ljudi za komuniciranje uporabi e-mail. Preko e-maila lahko hitro in učinkovito komuniciramo z ljudmi iz celotnega sveta.

Seveda je lahko tudi zasebni e-mail bolj uraden, kot SMS sporočilo, zato je dobro, da pri pisanju upoštevamo naslednja priporočila.

Ne pozabimo na zadevo

Vsako elektronsko sporočilo mora imeti jasno izraženo zadevo. V zadevo napišemo motiv našega sporočila in s tem pritegnemo prejemnika, da sporočilo takoj prebere. To je pomembno še zlasti v primerih, ko prejemnik našega sporočila le znanec, ki ni naš dober prijatelj.

Prejemnika lepo pozdravimo

Čeprav pišemo zasebni e-mail, je priporočljivo, da na začetku lepo pozdravimo naslovnika. Navadno se nam pri pisanju sporočila mudi in zato veliko ljudi spusti uvodni pozdrav ter preide takoj na bistvo sporočila. To je vsekakor napaka, saj je ustrezen pozdrav na začetku e-maila izraz spoštovanja do osebe, ki ji pišemo.

Kratko in učinkovito

Po pozdravu lahko preidemo na osrednji del, v kateremu bomo zapisali, kaj pišemo in izrazili glavno misel sporočila. Tudi v zasebnem mailu velja pravilo, da naj bo sporočilo jedrnato in kratko. S sporočilom si namreč želimo, prejemniku nekaj sporočiti in če želimo, da prejemnik sporočilo razume, moramo biti jasni in natančni.

Lahko smo humorni

Ker pišemo zasebni mail, smo lahko tudi malce humorni. Seveda je to odvisno od tega, kako dobro poznamo prejemnika. To je ključna informacija, saj bomo na podlagi tega vedeli, kako formalno oziroma neformalno bomo lahko pisali. Sproščenost ni odveč, a moramo vseeno paziti na to, kakšne izraze uporabljamo. V vsakem primeru moramo biti do prejemnika pošte spoštljivi.

Primer zasebnega e-maila:

ZADEVA: Zahvala

Pozdravljena Eva,

Hvala ti, ker si v času moje odsotnosti zalivala rože v mojem stanovanju in skrbela za moje akvarijske ribe. Če imaš naslednji teden čas, te bi povabila na kosilo, da malce poklepetava.

Sporoči mi, če boš utegnila!

Lep pozdrav,

Maša