Ali ste vedeli, da se po svetu govori približno 7.000 jezikov, ki spadajo v različne jezikovne družine, katerih izvor sega več tisoč let nazaj? Kateri je najstarejši jezik, se še vedno ne ve prav natančno in raziskovalci še vedno iščejo odgovor na to vprašanje. Najzgodnejši zapisi v obliki klinopisa segajo v Mezopotamijo v 8. tisočletje pred našim štetjem, medtem ko izvor sumerske pisave sega v 3. tisočletje pred našim štetjem.

Ljudje so kot svoje komunikacijsko sredstvo dolgo uporabljali različne zvoke in kretnje, prvi strukturirani jeziki pa so razvidni iz svetih spisov pred 10.000 leti. Vendar pa so jezikoslovci mnenja, da je potrebno starost jezika določiti glede na njegovo prvo pojavljanje v besedilih in njegovo uporabnost v sedanjosti.

Na seznam najstarejših jezikov bi lahko uvrstili številne jezike, saj jih je veliko takih, ki so stari tisoč let. Nekateri od njih so sicer že izumrli, medtem ko se drugi še vedno uporabljajo v različne namene, čeprav se število govorcev neprestano manjša.

Latinščina

Latinščina se je prvič pojavila leta 75 pred našim štetjem, pred tem pa se je uporabljala stara latinščina. Zmagovalci mnogih bitk, ki so se odvijale na italijanskem polotoku, so govorili latinsko, zato je rimsko cesarstvo določilo latinščino za formalni jezik. Latinščina tako predstavlja izvor vseh romanskih jezikov, kot so španščina, francoščina, italijanščina, portugalščina in romunščina, in je še danes prisotna. Med 10. in 19. stoletjem je bila latinščina uradni jezik v nekaterih evropskih državah, npr. na ozemlju današnje Madžarske, Hrvaške ali Poljske. Danes se jo učijo predvsem študentje na izbirnih tečajih latinščine na fakultetah.

Armenščina

Armenščina je jezik, ki pripada indoevropski jezikovni družini. Najstarejše ohranjeno besedilo v armenščini je prevod Svetega pisma iz 5. stoletja. Na podlagi najnovejših besedil, ki so jih našli, pa je njena starost verjetno še večja, in sicer naj bi segala v leto 450 pred našim štetjem. Armenščina je še vedno živ jezik, saj ga uporabljajo v Iranu, Gruziji, Rusiji in Ukrajini.

Korejščina

Korejščina velja za enega najstarejših živih jezikov na svetu. Jezik izhaja iz stare korejščine in proto korejščine in se je naprej razvil v srednjo korejščino in moderno korejščino. Stara korejščina se je uporabljala v obdobju treh kraljestev in v tem času je Kitajska močno vplivala na ta jezik. V vzorcih stare korejščine so uporabljali kitajske znake, ki jih je bilo težko razvozlati.

Srednja korejščina je nastala okoli 15. stoletja in je poznana po tem, da je uporabljala edinstvene korejske like, ki so se imenovali Hangul. Bolj izrazita je moderna korejščina, katere zapisi segajo v 17. stoletje in jo danes govorijo v Južni in Severni Koreji, Rusiji, Kazahstanu, Uzbekistanu, na Japonskem in na Kitajskem. Korejščino govorijo tudi v več skupnostih v različnih delih sveta, kar je tudi razlog, da je povpraševanje po prevajalskih storitvah veliko.

Hebrejščina

Prva hebrejska pisava sega v leto 1000 pred našim štetjem, medtem ko je sam jezik star več kot 3.000 let. Gre za stari semitski jezik, ki je danes razglašen za uradni jezik Izraela. Pogosto ga imenujejo tudi sveti jezik, saj se uporablja predvsem za verska besedila. V obdobju med letoma 200 in 400 našega štetja je hebrejščina popolnoma izginila in tako povzročila pravi preporod, zaradi česar je postala pisani in govorjeni jezik Judov po vsem svetu.

Aramejščina

Aramejščina je podarila veliko besed arabskemu in hebrejskemu jeziku. Na seznam najstarejših jezikov se je uvrstila na podlagi diplomatskih dokumentov, ki segajo v čas od 10. stoletja pred našim štetjem in so se uporabljali med aramejskimi državami. Različna narečja sodobne aramejščine danes govorijo v različnih državah, kot npr. v Libanonu, Izraelu, Siriji ali Iranu. Aramejščino kot svoj prvi jezik govori med 579.000 in 1.000.000 ljudi.

Kitajščina

Kitajščina je stara več kot 3.000 let, leta 1250 pred našim štetjem se je namreč pojavilo prvo besedilo s kitajskimi znaki. Danes je kitajščina jezik z največjim številom govorcev, saj ga po zadnjih podatkih kot svoj prvi jezik govori približno 1,24 milijarde ljudi v 37 državah.

Arhaično ali staro kitajščino so uporabljali v zgodnjih do srednjih obdobjih dinastije Zhou, ki je obstajala od 11. do 7. stoletja pred našim štetjem. Vsi dokazi o starokitajskih besedilih so bili vpisani na artefakte iz brona, v pesmi Shujing, v knjigi pesmi Shijing in v delih Yi Jinga.

Razvoj kitajskega jezika je trajal več tisoč let in v tem času so se izmenjale različne dinastije. V različnih delih Kitajske tako govorijo različne oblike kitajščine. Najpomembnejši obliki sta danes mandarinska kitajščina in kantonski jezik.

Grščina

Grščina je eden najstarejših jezikov, ki jih danes govorijo v Evropi. Prvič se je pojavila leta 1450 pred našim štetjem, danes pa jo govori približno 13 milijonov ljudi, ki živijo na Cipru, v Albaniji in Grčiji. Grška abeceda izvira iz pisave, ki so jo uporabljali Feničani, zato grščino uvrščamo v vejo indoevropske jezikovne skupine.

Grški jezik ima izjemen zgodovinski pomen. V grščini so bile napisane prvotne verzije epskih pesmi Odiseja in Iliada, dokumenti zahodne filozofije oziroma dela Aristotela in Platona, prav tako pa tudi različna dela s področja logike, matematike, astronomije in drugih vej znanosti. Skupna grščina, imenovana Koiné, je bila uporabljena pri pisanju Nove zaveze Biblije.

Sodobna grščina je danes uradni jezik v Grčiji in na Cipru in je tudi uradni jezik v EU, ki ga govorijo v grških skupnostih po vsem svetu, še posebej v Turčiji, Albaniji in Italiji.

Stara Egipčanščina

Egipčanščina velja za enega najstarejših jezikov na svetu, saj je stara približno 4.700 let. Avtobiografski spisi, ki so bili najdeni na stenah grobnic, naj bi segali v obdobje od leta 2600 do 2000 pred našim štetjem. V državi so našli tudi hieroglife, ki segajo v obdobje približno 600 let pred pojavom prvih besedil v egipčanščini, najdeni pa so bili tudi zapisi v tamilščini.

V Egiptu je egipčanščina najstarejši jezik v državi, ki se še danes uporablja kot liturgični jezik koptske cerkve.

Sanskrt

Jezikoslovci so mnenja, da je imel sanskrt zelo velik vpliv na več jezikov v Evropi, po svojem izvoru pa naj bi izhajal iz tamilščine. Sanskrt, ki je star 4.000 let, je še vedno uradni jezik na indijskem polotoku, kljub njegovi omejeni uporabi v vsakdanjem življenju.

Sanskrt se je prvič pojavil leta 2000 pred našim štetjem in se je uveljavil kot jezik bogov. Tudi pri izdelavi osnovnega računalniškega jezika so bila uporabljena načela sanskrta. Jezik sestavlja 49 črk in ga govorijo v Uttarakhandu na severu Indije. Ker jezik v sebi združuje zvočne vibracije, se pogosto uporablja za meditacije na tem območju, ki je prepredeno s hindujskimi templji.

Tamilščina

Če bi gledali vrstni red starosti, potem bi tamilščina veljala za najstarejši jezik na svetu, saj je stara več kot 5.000 let. Prvič se je pojavila že leta 3000 pred našim štetjem, zato ni nič nenavadnega, da je celotna knjižna zbirka v tamilščini izjemno obsežna. Tamilščina velja za živ jezik, saj so številni časopisi še vedno objavljeni v tem jeziku. Danes je tamilščina uradni jezik v Singapurju na Šrilanki, prav tako pa ga govorijo kot prvi jezik na približno štiriintridesetih ozemljih in zveznih državah Indije.

Prevajanje najstarejših jezikov na svetu je zelo zahtevno

Na ta seznam najstarejših jezikov bi lahko uvrstili še več jezikov, kot so na primer arabščina ali pa litovščina. Vendar je težko določiti, kateri jeziki so najstarejši, saj so zaradi pomanjkanja dokazov konkretni zaključki nemogoči.

Ker gre za jezike z zelo dolgo zgodovino, je govorna ali pisna komunikacija lahko še toliko težja, potovanje v te dežele pa toliko bolj zahtevno. Za najstarejše jezike običajno ne bomo našli hitrih vodičev oziroma potovalnih slovarjev z najpogostejšimi frazami, zato lahko pričakujemo težave pri komunikaciji. Nekateri od najstarejših jezikov so še zmeraj živi in lahko se vam zgodi, da se boste z njimi srečali ob poslovanju ali potovanju . V tem primeru bo za vas najlažje kontaktirati kakovostnega ponudnika prevajalskih storitev, ki vam bo pomagal pri komunikaciji v teh jezikih.