Bi znali iz poljubnega besedila izločiti opisne deležnike na -l? Veste, kakšna oblika je to? Že samo ime vam pove, da se konča na beseda konča na -l. A to še zdaleč ne pomeni, da so vse besede, ki se končajo na -l, deležniki na -l. Beseda vol, na primer, že ni opisni deležnik na -l.

Zapomnite si:

Opisni deležnik na -l je oblika glagola, na primer: delal, bil, rekel, ugasnil …

Pravilo zapisovanja opisnega deležnika na -l

V zbornem knjižnem jeziku se opisni deležniki na -l VEDNO zapišejo s črko L na koncu; na primer učil, gledal, hodil … Kljub zapisu pa črko l izgovorimo z glasom U.

V neknjižnem jeziku oziroma v nestandardni slovenščini pa lahko najdete drugačne zapise. Namesto črke l se na koncu lahko pojavi črka U, V ali W.

Odlična pomoč za pravilno zapisovanje opisnega deležnika na -l

Tako kot boste zapisovali črko l v ženskih oblikah, na primer sem hodila, tako jo boste zapisovali tudi v moških; torej: sem hodil.

Mogoče veste, kaj je elkanje?

Meščani so na koncu 19. in na začetku 20. stoletja želeli, da bi se njihova slovenščina nekoliko razlikovala od slovenščine, ki jo uporabljajo kmetje in ljudje iz nižjega spola. Uvedli so elkanje. To v praksi pomeni, da opisnega deležnika na -l niso izgovarjali z glasom u, ampak kar z glasom l; torej tako kot se je beseda zapisovala.

Medtem ko so torej kmetje in ljudje iz nižjega spola besede hodil, jedel, rekel izgovarjali hodiu, jedeu, rekeu, so jih meščani izgovarjali hodil, jedel, rekel.

Elkanje je bilo odpravljeno po prvi svetovni vojni. Kljub temu lahko še dandanes ponekod slišimo dve varianti. To se, na primer, lepo kaže pri izgovorjavi besed: poslušauci ali poslušalci.

Kaj pa je švapanje?

Za nekatere predele Gorenjske in nekatere predele Koroške pa je značilno švapanje. Gorenjka ali Korošica bo, na primer, namesto sem šla dejala sem šva; namesto sem hodila sem hodiva …

Domača naloga

V besedilu označite vse opisne deležnike na -l. Nato besedilo na glas preberite trikrat. Prvič uporabite ‘pravilno’ izgovorjavo; drugič uporabite elkanje in tretjič švapanje. Bo šlo?

Lansko leto sem se vpisal na fakulteto. Tja se je vpisala tudi moja najboljša prijateljica iz mladostnih dni. Skupaj sva hodila na avtobus in se pogosto pogovarjala o dogodivščinah iz preteklosti. Ko sem jo nekega dne povabil na kosilo, je bila zelo vesela. Od tedaj se razumeva še bolje.