Slovenski jezik vključuje kar nekaj besed, ki imajo dve enaki zaporedni črki. Najverjetneje vam najprej pade na misel beseda oddaja ali pa izziv. Pojav pa je pogost zlasti tedaj, ko tvorimo nove besede.

Kako bi lahko še drugače oziroma krajše rekli, na primer, slon, ki tehta pet ton? Pettonski slon. Kaj pa, na primer, posoda, ki drži pol litra? Pollitrska posoda. Nekdo, ki je prejel prvo obhajilo? Prvoobhajanec. Takšnih primerov je še kar veliko.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Kaj je prav?

Je prav poletje ali polletje? Popraviti ali poopraviti? Sočen ali soočen?

V resnici so vse besede lahko napisane pravilno. V nekaterih primerih sta torej pravilni tako beseda s podvojeno črko kot beseda z enojno črko. Imata pa vsekakor različni pomen.

Poletje pomeni letni čas; polletje pomeni obdobje, ki traja dve leti. Popraviti pomeni odpraviti napake ali kaj podobnega; poopraviti pomeni opraviti prav vsa dela oziroma opravke. Sočen pomeni, da vsebuje veliko soka; soočen pomeni, da se nečemu ne more izogniti.

Vaja

Popravi napake.

Lansko polletje je bila v Ameriki.

Podjetje je v prvem poletju imelo dobiček.

Pojedla je soočen ananas.

Test je poopravila z dobro oceno.

Rešitve: poletje namesto polletje; polletju namesto poletju; sočen namesto soočen; popravila namesto poopravila.

Pozor tudi pri števnikih!

Ko zapisujete števnike, morate upoštevati, kako so nastali. Na primer: štiri + in + trideset; torej je prav štiriintrideset in ne štirintrideset.

Sedaj veste kar nekaj več besed s podvojenimi zaporednimi črkami in ne samo besed, kot sta, na primer, oddaja in izziv, kajneda?