Bi morali biti pri svojem delu bolj odločni ali odločnejši? Če o tem niste popolnoma prepričani, lahko za odgovor povprašate svoje sodelavce ali pa kar nadrejene. Sicer pa smo v tem hipu želeli, da se osredotočite tudi na obliki: bolj odločni : odločnejši.

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Po obeh zapisanih oblikah se vprašamo z vprašalnico kakšni, zato sta obliki pridevnika. Njuna osnovna oblika pa je: odločen. Bolj odločni in odločnejši je primernik oziroma komparativ, ki se uporablja pri sklanjanju pridevnikov. In če ne veste, katera oblika je pravilna oziroma pravilnejša, si najprej oglejmo kratko teorijo o sklanjanju pridevnikov v slovenskem jeziku.

Dvostopenjsko in tristopenjsko stopnjevanje

Slovenski jezik v osnovi pozna dve obliki stopnjevanja: dvostopenjsko in tristopenjsko. Pri prvi obliki stopnjevanja poznamo še t. i. elativ, ki ga tvorimo z obrazilom: pre- ali prislovi, na primer: čudovit – prečudovit; priden – nadvse priden.

Pri tristopenjskem stopnjevanju lahko isto lastnost označimo s tremi različnimi stopnjami: osnovnik, primernik in presežnik; na primer: lep, lepši, najlepši; bel, bolj bel in najbolj bel.

V zadnjih primerih ste lahko opazili, da pridevnike lahko stopnjujemo na dva načina, in sicer z obrazilom – lep, lepši, najlepši – ali s prislovom – bel, bolj bel, najbolj bel.

Katere pridevnike stopnjujemo opisno?

Opisno stopnjujemo pridevnike, pri katerih ne moremo tvoriti primernika z obrazilom. V to skupino pridevnikov sodijo barve in pridevniki, ki so po nastanku glagolski deležniki, na primer: kuhan, bolj kuhan, najbolj kuhan.

Stopnjevanje z obrazilom

Enozložni pridevniki; na primer: lep

Pri enozložnih pridevnikih dodajamo obrazili -ši oziroma -ji; na primer: lepši, višji.

Večzložni pridevniki; na primer: dolgočasen

Pri večzložnih pridevnikih na koncu uporabimo obrazilo -ejši; na primer: dolgočasnejši.

Kdaj sta ponekod možni obe obliki?

SSKJ nam narekuje, da je opisno stopnjevanje lahko možno tudi pri pridevnikih, ki jih sicer stopnjujemo z obrazili, ko želimo nekaj še posebej poudariti; na primer: odločen, odločnejši; odločen, bolj odločen.

Zelo pogosto zaradi praktičnosti opisno stopnjujemo nekoliko daljše pridevnike; na primer: dolgočasen, bolj dolgočasen namesto dolgočasen, dolgočasnejši.

Zaključek

Pri svojem delu ste torej lahko bolj odločni ali odločnejši. Kakor koli se boste odločili, bo to odlično vplivalo na vas in bližnje.

Vaja

Podčrtajte pravilno obliko.

Kupila je bolj zelen/zelenejši pulover kot prejšnjič.

Bila je bolj dolgočasna/dolgočasnejša od njega.

Ti je pulover lepši/bolj lep od jopice?

Rešitve: bolj zelen; dolgočasna/dolgočasnejša; lepši.