Včasih se pri pisanju besedila ali govorjenju pred nami pojavijo možnosti, za katere se nam zdi, da so si tako podobne, da jih pravzaprav ni mogoče razlikovati. Ker smo vendarle vsaj v manjšem dvomu, pravilo preverimo v katerem od jezikovnih priročnikov ali pa se obrnemo na strokovnjaka.

Dober primer za to sta na primer besedi noben in nihče. Se vam zdi, da bi besedi lahko uporabljali za iste primere oziroma v istih situacijah? Na primer: Nihče me ni obiskal./Noben me ni obiskal.

Najprej nekoliko pobliže spoznajmo obe besedi.

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Nihče

Nihče je nikalni samostalniški zaimek, ki zaznamuje kako osebo. Sklanja se tako kot oziralni zaimek: nihče, nikogar, nikomur, nikogar, o/pri nikomer, z nikomer.

Na primer: Nihče me ni vprašal, ali sem v redu. Nikogar ni bilo doma. Nikomur nismo prinesli darilo.

Nobeden

Nobeden je posamostaljeni pridevniški nikalni zaimek. Uporablja se lahko namesto nihče. Vendarle pa tovrstni zaimek razlikuje spol in število, na primer: noben, nobena, nobeno.

Na primer: Noben ni prišel v trgovino. Nobene ni bilo videti. Nobeno me ni zanimalo.

Če želimo poudariti le osebo …

… ne glede na spol ter število, potem uporabimo samostalniški zaimek nihče. V tem primeru gre torej za sporočanje univerzalnih oziroma vsesplošnih veljavnih resnic.

Če je poudarek na spolu oziroma številu …

… izbiramo noben, nobena in nobeno.

Zaimka nihče in noben sta zamenljiva

Na splošno velja, da sta zaimka nihče in noben zamenljiva. Na primer: Nihče se ne zmeni zanj. Noben se ne zmeni zanj. Vendar to velja le v primeru, če v ospredju ni želje po razlikovanju spola. Na primer: Nobena ženska se ne zanima zanj.