Slovenščina je še toliko zanimivejša, ker določene besede lahko pregibamo, torej jim spreminjamo obliko. Samostalnike sklanjamo, glagole spregamo, pridevnike stopnjujemo. Za nekatere tujce je to lahko kar velik zalogaj. Pa ne samo zanje. Tudi mi se kdaj pa kdaj znajdemo v dvomu ali pa ves čas napačno uporabljamo obliko sklona, ne da bi se tega sploh zavedali.

Zelo pogosto se to dogaja pri rabi samostalnika mati in hči. Največje preglavice ljudem povzroča četrti sklon. Ste torej videli mati ali mater; hči ali hčer? Marsikomu oboje zveni povsem v redu. In kateri obliki sta pravilni?

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Videla je mater; poklicala je hčer

V četrtem sklonu, torej v tožilniku ednine, se pri rabi samostalnika mati in hči v pogovoru pa tudi v pisni obliki znajde marsikatera oblika, ki ni pravilna; na primer mati, matero, hčero, hči … A ednini pravilni obliki sta: mater in hčer.

Hči, hčerka; hčer, hčerko

Čeprav je v praksi to ena oseba, sta v slovnici hči in hčerka dve različni osnovi. Le malokdo ve, da je beseda hčerka v resnici pomanjševalnica k besedi za hči.

A če vam je v osnovi podan samostalnik hči, pri sklanjanju ne uporabljajte oblik, ki pripadajo samostalniku hčerka.

Zapomnite si!

Hči, hčere, hčeri, hčer, o/pri hčeri, s hčerjo.

Hčerka, hčerke, hčerki, hčerko, pri hčerki, s hčerko.

Mati, mama, mami

Mati, mama, mami so besede, ki v praksi lahko pomenijo eno in isto osebo. A v slovnici so to trije različni samostalniki, ki se različno pregibajo. Še največje težave najverjetneje povzroča samostalnik mati, morda tudi mami, ki je pomanjševalnica.

Zapomnite si!

Mati, matere, materi, mater, o/pri materi, z materjo.

Mama, mame, mami, mamo, o/pri mami, z mamo.

Mami, mami, mami, mami, o/pri mami, z mami.

Naloga

Vstavite pravilno obliko samostalnika!

Zatožila je svojo _____ (mati).

Na cesti je zagledala _____ (mami).

Si videla _____ (mama).

Pogovarja se s _____ (hči).

Pogovarja se s _____ (hčerka).

Rešitve: mater, mami, mamo, hčerjo, hčerko.