Pomenska razmerja med besedami so lahko različna. Besedi dekle in punca sta v sopomenskem odnosu; sadje in banana v nadpomenskem; jabolko in sadje sta podpomenki; noč in dan protipomenki. V kakšnem odnosu pa so besede trenirka : trenerka, usvojiti : osvojiti, upreti : opreti, delaven : deloven?

Besede so blizuzvočnice; torej blizu zvenijo. Zanje je značilno, da se razlikujejo v samo eni črki, a njihov pomen je popolnoma različen. Medtem ko je trenerka ženska oblika za besedo trener, je trenirka kos oblačile. Ste torej oblečeni v trenerko ali trenirko? Vas je na tekmo prišla spremljat trenirka ali trenerka ali celo trenerka v trenirki ali trenirka v trenerki?

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Delaven in deloven

Beseda delaven se nanaša na osebo, ki rada dela; deloven pa se nanaša na delo.

Je torej Niko delaven ali deloven? Imate pri sebi delavni ali delovni list? Ste bili danes na delavnem mestu ali delovnem mestu? So vaši sodelavci delovni ali delavni? Kako pa poteka pri vas proces? je dovolj deloven ali delaven? Je prav delovni ali delavni čas?

Za vas smo posebej okrepili pravilne odgovore. Smo bili dovolj delavni ali delovni?

Opravičiti in upravičiti

Opravičiti pomeni, da z navajanjem objektivnih vzrokov naredimo, da je nekaj razumljivo, dovoljeno ali možno. Upravičiti pa pomeni imeti, navesti zadostne razloge za kaj.

Je bila torej Urška včeraj upravičeno odsotna? Se je upravičila ali opravičila, ker je ni bilo na sestanku.

Za vas bomo opravičeno ali upravičeno okrepili pravilne odgovore.

Osvojiti in usvojiti

Osvojite lahko dekle, fanta, težko dostopno mesto oziroma kraj, naslov državnega prvaka, nagrado. Usvojite pa lahko tehnike hitrega branja, nove jezike, besede, poštevanko in še kaj.

Je torej France usvojil ali osvojil Urško? Mu je zato zmanjkalo časa, da bi osvojil ali usvojil novo besede pri angleškem jeziku?

Da bi vas osvojili ali usvojili, smo vam okrepili pravilne oblike.

Domača naloga

Poiščite vsaj še 5 takšnih besednih parov; besede nato poiščite v SSKJ (Slovarju slovenskega knjižnega jezika) ter preverite pomen. Si jih upate nato postaviti še v stavek oziroma poved? Poskusite; zabavno bo!