Sklanjanje samostalnikov je za marsikoga med vami prijetna naloga, a hitro se zgodi, da niste popolnoma prepričani o pravilnem zapisu besede. Še pogosteje pa se svoje napake niti ne zavedate.

Material, potreben za sklanjanje, so vprašalnice; od 1.–6. Veste, kaj mislimo s tem? To so vprašalnice, ki ste si jih v zvezke zapisali že v osnovni šoli. Torej:

  • 1. Kdo ali kaj?
  • 2. Koga ali česa?
  • 3. Komu ali čemu?
  • 4. Koga ali kaj?
  • 5. O/pri kom ali o/pri čem?
  • 6. S kom ali s čim?

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Naloga

Sklanjajte, na primer, samostalnik mama v ednini. Ni težko, kajneda? Mama, mame, mami, mamo, o/pri mami, z mamo.

Sedaj sklanjajte isti samostalnik že v dvojini in množini. Je imenovalnih dvojine mame? Dve mame? NE! Dve mami. Tu pa se že pojavi napaka, ki se je marsikdo že ne zaveda. Sicer pa med pogovorom nekateri ves čas uporabljate mame, kar v zbornem knjižnem jeziku vsekakor ni prav.

Sklanjajte sedaj samostalnik mati; v ednini. Mati, matere, materi, mater, o/pri materi, z materjo. To je pravilno. Dobro poglejte, ali ste pravilno zapisali četrti sklon. Mater in ne mati!

Sklanjajte še samostalnik mami. Mami, mami, mami, mami, o/pri mami, z mami. Ste zapisali vse oblike enako? Ne? Popravite.

V praksi gre pri besedah mama, mati, mami lahko za eno in isto osebo, kar pa še zdaleč ne pomeni, da se sklanjajo isto.

Samostalnik otrok

V slovenščini je kar nekaj samostalnikov, ki pogosteje od drugih povzročajo sive lase. No, nekateri se napak niti ne zavedajo, zato posledično niti ne sivijo. Morda pa sivi kdo na drugi strani računalnika, ko mu v spletni pošti napišete napačno obliko določenega samostalnika v določenem sklonu.

Naloga

Sklanjajte samostalnik otrok v ednini. Otrok, otroka, otroku, otroka, o/pri otroku, z otrokom. Nobenega posebnega problema, kajneda?

Kako pa se glasi samostalnik otrok v imenovalniku množine? Trije otroki? Trije otroci? Kaj je prav? Prav je trije otroci.

Težava se pojavi še pri petem in šestem sklonu. Sprehajala se je z otroci. Sliši se čisto prav, kajneda? A v resnici je pravilno: z otroki (6. sklon; s kom ali s čim?).  (Namig, da si boste lažje zapomnili: Z otroki je križ.)

Ves čas je govorila o svojih otrokih. NAROBE. Ves čas je govorila o svojih otrocih (5. sklon množine).

Torej, pravilno sklanjanje samostalnika otrok v množini: otroci, otrok, otrokom, otroke, o/pri otrocih, z otroki.

Naloga

Popravite napačno zapisane oblike.

  1. Otrokov ni bilo na spregled.
  2. Ves čas je bila pri otrokih.
  3. Z otrocmi se veliko pogovarja.
  4. Ali so otroki doma.

Rešitve: otrok namesto otrokov; pri otrocih namesto pri otrokih; z otroki namesto otrocmi; otroci namesto otroki.