Zagotovo ste kdaj koga slišali reči, da je nekaj bolano dobro ali pa, da je bila neka oseba bolana. Mislite, da sta obe okrepljeni besedi slovnično pravilni? Hm? Če menite, da je pravilno oboje, se v resnici motite ali pa morda tudi ne. Zakaj?

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

V ženski različici je slovnično pravilno bolna, torej z izpadom nemega a, in ne bolana, kar v pogovoru lahko pogosto slišite.

Kje pa se je vendarle ohranila neknjižna oblika bolana/bolano?

Neknjižna oblika bolana in bolano, se je ohranila zlasti v prenesenem pomenu, in sicer v primerih, ko želimo še posebej poudariti neko stanje ali lastnost.

Na primer:

Te metode dela so popolnoma bolane. (=Te metode dela so popolnoma neustrezne, nesmiselne, neprimerne).

Ta oseba je pa res bolana. (=Ta oseba je sprevržena, čudna …).

Bolano lahko pomeni tudi nekaj pozitivnega

V slengu se beseda bolano pogosto uporablja za izražanje nečesa pozitivnega.

Na primer:

To si naredila bolano. (= To si naredila zelo dobro).

Vaja

Podčrtaj pravilno besedo.

Moja sodelavka je bila prejšnji petek bolana/bolna.

Ta zamisel je bolna/bolana.

Rešitev: bolna; bolana.

*Kako si razlagate zadnjo poved?

Ta zamisel je bolana.

  1. Ta zamisel je zelo dobra.
  2. Ta zamisel je čudna.