Kaj je skupno besedama enak in isti? Dobri poznavalci jezika boste hitro ugotovili, da sta obe besedi pridevnika, torej pripadata isti besedni vrsti oziroma podkategoriji. Ste povsem istega ali enakega mnenja kot dobri poznavalci slovenskega jezika?

Branje članka vam bo vzelo približno 1 minuto.

Nosite isto ali enako obleko kot vaš znanec? Raziskave kažejo, da pravilna raba pridevnikov enak in isti ni tako sama po sebi umevna, kot se morda zdi na prvi pogled. Veliko uporabnikov slovenskega jezika ima namreč z uporabo omenjenih pridevnikov kar nekaj težav.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pridevnik enak opredeljuje: ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje; pridevnik isti pa kot: na katerega se misli, iz katerega se izhaja.

Kakšna je torej razlika med stavkoma:

Nosi enako obleko kot njegov znanec.

Nosi isto obleko kot njegov znanec.

Zapomnite si:

V prvem stavku imamo v mislih obleko, ki je na prvi pogled videti enako, podobno; v drugem stavku pa gre za eno obleko.

Pridevnik isti uporabljamo, ko govorimo o eni stvari;

pridevnik enak uporabljamo, ko govorimo o več stvareh.

Vaja

Podčrtajte pravo obliko pridevnika.

  1. V trgovini srečate prijatelja, ki ima na sebi prav takšno jopico, kot jo imate vi. Prijazno ga pozdravite in rečete: »O, vidim, da imava isto/enako jopico.«
  2. V nedeljo sem imel na sebi isto/enako obleko, kot jo je imel na maturantskem plesu moj brat. Ker nisem imel primerne obleke za nastop, mi jo je posodil.

V katerem primeru sta pravilni obe obliki?

Pri časovnih obdobjih velja,da sta pravilni obe obliki, čeprav slovarji dajejo prednost pridevniku isti. Istočasno pa se govorci večkrat odločijo za pridevnik enak.

Na primer: Cene živil so višje kot v istem/enakem mesecu lani.

V takem primeru torej uporabite pridevnik, ki vam je ljubši.