Vam je že uspelo osvojiti Triglav ali usvojiti tehniko hitrega branja? Ste svojega partnerja zlahka osvojili? Ste usvojili vse metode, ki so vam jih posredovali profesorji v šoli?

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Bolj kot na odgovore ste se verjetno osredotočili na besedi usvojiti in osvojiti, kajne? Ste vedeli, da obstajata obe različici? Nekateri besedni pari, ki jih boste spoznali danes, človeka kar pošteno zmedejo. Ko boste prebrali prispevek, vam bo vse jasno.

Besedni par usvojiti – osvojiti

Kaj pomeni usvojiti?

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je beseda/glagol usvojiti večpomenka. Lahko pomeni: sprejeti kaj tujega ali narediti za svoje: usvojiti roman; naučiti se, priučiti se: usvojiti osnovne pojme fizike.

Kaj pomeni osvojiti?

Tudi beseda/glagol osvojiti je po SSKJ večpomenka in lahko pomeni: z bojem spraviti tuje ozemlje pod svojo oblast: osvojiti več držav sveta; priti v težko dostopen kraj: osvojiti Triglav; pridobiti naklonjenost, ljubezen koga: osvojiti fanta; dobiti, doseči: osvojiti medaljo; naučiti se, priučiti se: osvojiti nov jezik.

Vaja

  1. Podčrtajte pravilno ustreznico.

Si že osvojil/usvojil pesem, ki ste se jo učili v šoli?

Lani sem osvojil/usvojil najvišji vrh naše dežele.

Je usvojil/osvojil osnovne pojme iz kemije?

Rešitve: usvojil; osvojil; usvojil.

Če sta bili vsaj dve rešitvi pravilni, ste na dobri poti, če pred tem niste poznali razlike med pojmoma usvojiti in osvojiti.

  1. Napišite 3 povedi, kjer boste uporabili glagol usvojiti; in 3 povedi, kjer boste uporabili glagol osvojiti.

Še nekaj podobnih parov

  1. Električen – elektronski
  2. Preučevati – proučevati
  3. Dvoleten – dveleten
  4. Tehničen – tehniški

1.) Električen: po SSKJ: tak, ki se nanaša na elektriko: električni stroj; elektronski po SSKJ: tak, ki se nanaša na elektroniko ali elektrone: elektronska vrsta glasbe.

2.) Preučevati: po SSKJ: usposabljati se za drugo delo, preučevati življenje domačih živali; proučevati po SSKJ: sistematično opazovati, razčlenjevati, ugotavljati bistvo, seznanjati se s čim z namenom izražanja ali pridobivanja stališča: proučevati zahtevo.

3.) dvoleten in dveleten: po SSKJ pomenita isto: tak, ki traja dve leti; star je dve leti. Razlika med njima je le v pogostosti uporabe. Dveleten se uporablja veliko pogosteje kot dvoleten.

4.) tehničen: po SSKJ: nanašajoč se na lastnosti česa glede na delovanje, uporabo: tehnični podatki o stroju.

Sicer pa SSKJ navaja, da se obe obliki – tehničen in tehniški – nanašata na tehniko; tehniška fakulteta, tehniški slovar, tehniški muzej; tehnični pripomočki, tehnična izobrazba.

Vaja

Kaj je prav?

Tehnični ali tehniški svinčnik?

Dveletni ali dvoleten otrok?

Preučevati ali proučevati življenje najstnikov?

Električna ali elektronska naprava?

Rešitve: Našli jih boste s pomočjo prispevka.