Pisanje seminarske naloge ni enostavna naloga za vsakega študenta. Mogoče ste eni od srečnežev, za katere pisanje ne predstavlja nobenih problemov in v njem prav uživate, ali pa vam tovrstne naloge povzročajo več glavobola in ne veste, kje sploh začeti.

Pred pričetkom pisanja je priporočljivo prebrati kakšen koristen napotek, saj se je tako bistveno lažje spopasti z delom in izpeljati celoten proces priprave in pisanja naloge.

Pri pisanju seminarske naloge lahko izbiramo med različnimi načini izvedbe, ki so odvisni predvsem od tega, kje bo seminarska naloga predstavljena oziroma za katero šolo oziroma fakulteto jo pripravljamo. Kljub temu pa se osnovni format, ki je vključen v vsako seminarsko nalogo, ima določene smernice, ki jih je treba upoštevati.

V naslednjih korakih si boste lahko prebrali, kaj je potrebno upoštevati za izdelavo dobre seminarske naloge.

1. IZBOR TEME

Če imate možnost sami si izbrati temo za seminarsko nalogo, lahko podrobneje raziščete področja, ki vas zanimajo in ki bi jih radi podrobneje raziskali. Seveda pa mora biti tema, če ni že vnaprej podana, v povezavi s tematiko predmeta, ki ga obiskujete.

Nikoli ne izberite preobsežne teme, kot je na primer Učinek bančništva na gospodarstvo. Veliko bolje in bolj zanimivo bo, če si boste izbrali naslov Učinek bančnih reform na nigerijsko gospodarstvo.

Če imate možnost, izhajajte iz kakšne raziskave oziroma študije primera, saj bo ta pripomogla k zoženju količine podatkov, ki jih boste potrebovali. K zgornjemu naslovu bi tako lahko pripisali Učinki bančnih reform na nigerijsko gospodarstvo, študija primera centralne banke Nigerije.

Izogibajte se temam, za katere sumite, da ne boste našli dovolj podatkov, in poskrbite, da vam bo mentor temo odobril pred pričetkom dela.

2. POIŠČITE USTREZNE PODATKE

Vzemite si čas za raziskovanje in zbiranje potrebnih informacij. Veliko informacij je na voljo tudi na spletu, kar marsikomu olajša delo. Ne pozabite na knjižnice, ki so ravno tako bogat vir kakovostnih in preverjenih informacij, iz katerih boste lahko črpali ustrezne podatke. Nato so tu še časopisi, učbeniki, različne strokovne objave, itn.

Za začetek si lahko pomagate kar z Googlom ali s kakšnim drugim informacijskim portalom, kot je na primer projectstoc.com. Med raziskovanjem si ne smete pozabiti zapisovati podrobnosti o knjigah in gradivu, ki ste ga uporabili: avtor, naslov, ime publikacije, datum objave ali datum kopiranja, številka strani, mesec in leto izdaje.

3. PRIPRAVITE SI OSNUTEK

Pred začetkom pisanja si pripravite osnutek seminarske naloge. To vam bo pomagalo, da boste med delom lažje in hitreje videli informacije, ki jih imate na voljo in tiste, ki jih še potrebujete. Tako boste tudi lažje ostali osredotočeni in boste hitreje in učinkoviteje delali.

4. ZBERITE ZAPISKE IN JIH RAZPOREDITE

Vzemite si čas za pravilno razvrščanje zbranih podatkov in zapiskov. Izogibajte se vključevanju nepotrebnih informacij. Vedno morate paziti na plagiatorstvo ter se pred začetkom pisanja prepričati, da imate dovoljenje za uporabo vseh zbranih informacij, v kolikor je le-to potrebno.

Poskrbite, da bodo podatki, ki jih boste uporabljali, ustrezni in aktualni, na spletu je namreč veliko zastarelih informacij.

Oblikujete tezo, ki vključuje argument in svojo raziskovalno temo obravnavajte na nov in potencialno sporen način. Začnite pripravljati argumente za obrambo in podporo svoje teze. Pripravite premišljene in dobro oblikovane odgovore na avtorje, knjige in članke, ki jih boste citirali.

5. PISANJE SEMINARSKE NALOGE

Na podlagi zbranih informacij in osnutka začnite pisati seminarsko nalogo.

Vsaka seminarska ima obvezne elemente, ki jih ne smete izpustiti:

  • Naslovna stran

Naslov mora natančno navesti temo. Pri naslovu se morate potruditi, da s čim manj besedami povzamete bistvo naloge.

  • Ime avtorja

Pod naslov vnesite svoje ime, ime oddelka ter ime univerze ali šole.

  • Kazalo
  • Povzetek

Povzetek naj vsebuje najpomembnejša dejstva in ideje seminarske naloge. Dolžina povzetka naj bo nekje do 200 besed. V povzetku mora biti jasno navedeno:

  • preučeni problem;
  • uporabljena metoda;
  • glavni rezultati;
  • glavni sklepi.

Priporočljivo je, da se povzetek napiše na koncu. Paziti morate, da v povzetek ne vključite informacij, ki niso v glavnem besedilu vašega prispevka.

Osrednji del naloge naj bo razdeljen na uvod, podpoglavja in sklep oziroma zaključek.

V uvod vključite pregled in ozadje teme, ki ste si jo izbrali ter opis vsebine naloge.

6. KAKO NAPISATI OSREDNJI DEL SEMINARSKE NALOGE

Nato pričnete s pisanjem osrednjega dela naloge. Informacije, ki ste jih uporabili za seminarsko nalogo, morajo biti izbrane iz različnih virov (knjige, revije, zapiski, splet …). Seminarsko nalogo pa morate napisati sami s pomočjo danih informacij. Besedila drugih avtorjev ne smete kopirati brez tega, da bi jih navedli kot vir citata. Namesto tega izberite samo tiste podatke, ki jih potrebujete, in jih povzemite s svojimi besedami. Če boste dobesedno navajali kakšen vir, morate to tudi ustrezno označiti.

Nalogo zaključite s sklepi in ugotovitvami, ki ste jih izluščili iz seminarske naloge.

Na koncu navedite vse vire in literaturo, ki ste jo uporabili za izdelavo seminarske naloge.

7. KO LAHKO POMAGAJO STROKOVNJAKI

Seminarsko nalogo je dobro napisati samostojno, vendar pa se v današnjem hitrem tempu življenja velikokrat zgodi, da vam primanjkuje časa. Lahko pa se tudi zgodi, da boste potrebovali prevod določenega dela oz. celotne seminarske naloge. Sami mogoče nimate ustreznega jezikovnega znanja, ki je pri prevajanju izredno pomembno. V takem primeru je priporočljivo zaupati poznavalcem, ki so usposobljeni, da strokovno in jezikovno primerno prevedejo celotno nalogo.

Pri prevajanju seminarskih nalog je namreč potrebno biti pozoren na različne elemente. Najtežje je pravilno prevesti strokovne termine, ki jih boste le stežka poznali, če nimate ustreznega znanja. V takih primerih imate na voljo podjetja, ki se ukvarjajo s prevajanjem strokovnih seminarskih nalog in vam bodo zagotovili korekten prevod.