Ob omembi besede pismo veliko ljudi, zlasti starejših, najprej pomisli na belo kuverto, v kateri je prepognjen list papirja z vsebino. A dandanes pisma ne potujejo samo v torbah poštarjev, temveč tudi po spletu – spletna pošta. Ne glede na to, na kakšen način pismo pošljete naslovniku, je najpomembneje, da je pravilno napisano; da ima smiselno in jasno vsebino, da pazite pri slovnici, pravopisu, slogu in ne nazadnje pri obliki.

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Oblika pisma je lahko različna, kar je predvsem odvisno od naslovnika. Če pismo naslavljate, na primer, na predsednika vlade, boste pri pisanju uporabili uradno obliko; če pišete pismo prijatelju, je oblika veliko svobodnejša – neuradna oblika.

Pismo lahko različno naslavljate; lahko gre za vabilo, zahvalo, opravičilo, prijavo, pritožbo, prošnjo … Temu primerna mora biti tudi oblika.

Oblika uradnega pisma

Primer uradnega pisma – uradno vabilo

Primer neuradnega pisma – neuradno vabilo

Sestavni deli elektronskega pisma

  1. Elektronski naslov prejemnika.
  2. Kratek povzetek sporočila.
  3. Kratko sporočilo; pred njim napišemo nagovor, za njim pozdrav.

Primer e-pisma: