Morete ali morate napisati domačo nalogo? Če jo morete, verjetno nimate večjih težav pri reševanju; če jo morate in nimate časa, je že večji problem. Glagolski obliki morete in morate sta si precej podobni, kajneda? Veste, kako se glasita v nedoločniku? Prvi je moči, drugi pa morati.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Glagola moči in morati najpogosteje zamenjujemo v sedanjem času, pogosto tudi v prihodnjiku.

Glagol morati

Glagol morati se uporablja za izražanje nujnosti; na primer: Nika se mora učiti, ker jutri piše kontrolno nalogo iz matematike.

Glagol moči

Glagol moči izraža sposobnost osebka, da neko dejanje uresniči.

Miha ne more pojesti kosila, ker je sit.

Zapomnite si

Obliko glagola, ki vsebuje a, na primer: moram, uporabite, ko je treba nekaj storiti; obliko glagola z e, na primer: morem, uporabite, če nekaj ni mogoče.

Naloga

Podčrtajte pravilno obliko.

Morala/mogla bom k zobarju.

V ponedeljek moram/morem v šolo.

Ne moram/morem več sedeti za mizo.

Rešitev: morala; moram; morem.

Glagol moči v trdilni obliki lahko zamenjate z lahko

Nalogo morem narediti./ Nalogo lahko naredim.

Kako zanikamo morati in moči?

Zanikane oblike za glagol morati ne poznamo. Namesto tega uporabimo glagol treba.

Na primer: + Rok mora delati.

– Roku ni potrebno delati.

? Mora Rok delati?

Glagol moči najpogosteje zanikamo z: ne morem; v trdilni obliki pa ga torej lahko zamenjamo z: lahko.

Na primer: +Tina more prenašati težko breme./ Tina lahko prenaša težko breme.

– Tina ne zmore prenašati težkega bremena.

? Ali Tina more prenašati težko breme?

Naloga

Zanikajte povedi.

Tina mora delati.

Vid more plavati.

Rešitev: Tini ni treba delati.; Vid ne zmore plavati.