Veste, kako se glasi imenovalnik dvojine samostalnika dno? Hm; vam oblika dela težave? Niste popolnoma prepričani, ali imate prav? Rešitev je: dni. Sliši se nenavadno, ampak edino ta oblika je prava.

Branje članka vam bo vzelo približno 4 minute.

Naslednji izziv:

Podčrtajte pravilno sklanjane samostalnike v povedih.

 • Na pot je odšla s psmi/psi.
 • Ves čas se druži z otroci/otroki.
 • Zagledala je svojo mati/mater.
 • Zatožila je svojo hči/hčer.
 • Iz gozda je prišel z drvami/drvmi.
 • Kako se boste najlaže pobrali s tleh/tal?
 • Ne uporabljaš možgan/možganov?
 • Dogodki z dnevi/dnevov odprtih vrat
 • Gospej/gospe sem prinesel darilo.
 • Prespala sta v šotorju/šotoru.
 • Na obzorju ni bilo videti prav nobenega tramu/trama.
 • Še eno nit je priključila k dvema nitima/nitma.
 • Ni doživel svojega blagora/blagra.
 • Vratam/vratom je dodal novo kljuko.
 • Z vratami/vratmi/vrati je močno zaloputnil.
 • Z dvema zobema/zoboma se ukvarja že dlje časa.
 • Markota/Marka ni bilo od nikoder.

Rešitev: Pri vseh primerih je pravilna 2. raba, razen v 11. primeru sta pravilni obe rešitvi; pri 15. primeru je pravilna 3. raba samostalnika.

Iz primerov lahko sami razberete, pri katerih samostalnikih in pri katerih oblikah oziroma sklonih lahko najpogosteje prihaja do večjih težav.

Nov izziv:

Popravite napake v povedih.

Prodajala je oba stanovanja. Ni se razumela s ravnateljom. S košom za smeti se je odpravila na dvorišče. S Čožom sta zelo dobra prijatelja. Si kje videla njegovo mati? Zakaj ves čas sprašuje po Samotu? Si videla Rudita?

Vam je uspelo odkriti napake?

Pravilno zapisane povedi:

Prodajala je obe stanovanji. Ni se razumela s ravnateljem. S košem za smeti se je odpravila na dvorišče. S Čožem sta zelo dobra prijatelja. Si kje videla njegovo mater? Zakaj ves čas sprašuje po Samu? Si videla Rudija?

Napak vam namenoma nismo okrepili. Najbolje bo, da kar sami primerjate besedili in na ta način ugotovite, kje v povedi se je nahajala napaka.

Zapomnite si: za črkami c, j, č, š in ž je -ev/-em namesto -ov/-om.

Vaja

Samostalnike postavite v orodnik ednine ter tvorite ustrezne povedi.

 1. Stric:
 2. Ravnatelj:
 3. Koš:
 4. Paž:

Rešitev: stricem; ravnateljem; košem; pažem.

Besedo v oklepaju postavite v pravilno obliko; tvorite svojilni pridevnik (čigav?).

(prijatelj) avto; (Čož) motor.

Rešitev: prijateljev; Čožev.

Napačno: prijateljov, Čožov.

Domača naloga

Sklanjajte samostalnik dno, sani, ledje in zob. Vse samostalnike, razen množinskega, sklanjajte v vseh treh številih in vseh sklonih (18 oblik). Sani sodijo pod množinske samostalnike, torej jih boste sklanjali samo v množini (6 oblik).

Rešitev:

EdninaDvojinaMnožina
IMENOVALNIKdnodnidna
RODILNIKdnadnovdnov
DAJALNIKdnudnomadnom
TOŽILNIKdnodnidna
MESTNIKdnudnihdnih
ORODNIKdnomdnomadni
IMENOVALNIKsani
RODILNIKsani
DAJALNIKsanem
TOŽILNIKsani
MESTNIKsaneh
ORODNIKsanmi
EdninaDvojinaMnožina
IMENOVALNIKledjeledjiledja
RODILNIKledjaledijledij
DAJALNIKledjuledjemaledjem
TOŽILNIKledjeledjiledja
MESTNIKledjuledjihledjih
ORODNIKledjemledjemaledji
EdninaDvojinaMnožina
IMENOVALNIKzobzobazobje
RODILNIKzobazobzob
DAJALNIKzobuzobomazobem
TOŽILNIKzobzobazobe
MESTNIKzobuzobehzobeh
ORODNIKzobomzobomazobmi