Veste, kako se glasi imenovalnik dvojine samostalnika dno? Hm; vam oblika dela težave? Niste popolnoma prepričani, ali imate prav? Rešitev je: dni. Sliši se nenavadno, ampak edino ta oblika je prava.

Branje članka vam bo vzelo približno 4 minute.

Naslednji izziv:

Podčrtajte pravilno sklanjane samostalnike v povedih.

 • Na pot je odšla s psmi/psi.
 • Ves čas se druži z otroci/otroki.
 • Zagledala je svojo mati/mater.
 • Zatožila je svojo hči/hčer.
 • Iz gozda je prišel z drvami/drvmi.
 • Kako se boste najlaže pobrali s tleh/tal?
 • Ne uporabljaš možgan/možganov?
 • Dogodki z dnevi/dnevov odprtih vrat
 • Gospej/gospe sem prinesel darilo.
 • Prespala sta v šotorju/šotoru.
 • Na obzorju ni bilo videti prav nobenega tramu/trama.
 • Še eno nit je priključila k dvema nitima/nitma.
 • Ni doživel svojega blagora/blagra.
 • Vratam/vratom je dodal novo kljuko.
 • Z vratami/vratmi/vrati je močno zaloputnil.
 • Z dvema zobema/zoboma se ukvarja že dlje časa.
 • Markota/Marka ni bilo od nikoder.

Rešitev: Pri vseh primerih je pravilna 2. raba, razen v 11. primeru sta pravilni obe rešitvi; pri 15. primeru je pravilna 3. raba samostalnika.

Iz primerov lahko sami razberete, pri katerih samostalnikih in pri katerih oblikah oziroma sklonih lahko najpogosteje prihaja do večjih težav.

Nov izziv:

Popravite napake v povedih.

Prodajala je oba stanovanja. Ni se razumela s ravnateljom. S košom za smeti se je odpravila na dvorišče. S Čožom sta zelo dobra prijatelja. Si kje videla njegovo mati? Zakaj ves čas sprašuje po Samotu? Si videla Rudita?

Vam je uspelo odkriti napake?

Pravilno zapisane povedi:

Prodajala je obe stanovanji. Ni se razumela s ravnateljem. S košem za smeti se je odpravila na dvorišče. S Čožem sta zelo dobra prijatelja. Si kje videla njegovo mater? Zakaj ves čas sprašuje po Samu? Si videla Rudija?

Napak vam namenoma nismo okrepili. Najbolje bo, da kar sami primerjate besedili in na ta način ugotovite, kje v povedi se je nahajala napaka.

Zapomnite si: za črkami c, j, č, š in ž je -ev/-em namesto -ov/-om.

Vaja

Samostalnike postavite v orodnik ednine ter tvorite ustrezne povedi.

 1. Stric:
 2. Ravnatelj:
 3. Koš:
 4. Paž:

Rešitev: stricem; ravnateljem; košem; pažem.

Besedo v oklepaju postavite v pravilno obliko; tvorite svojilni pridevnik (čigav?).

(prijatelj) avto; (Čož) motor.

Rešitev: prijateljev; Čožev.

Napačno: prijateljov, Čožov.

Domača naloga

Sklanjajte samostalnik dno, sani, ledje in zob. Vse samostalnike, razen množinskega, sklanjajte v vseh treh številih in vseh sklonih (18 oblik). Sani sodijo pod množinske samostalnike, torej jih boste sklanjali samo v množini (6 oblik).

Rešitev:

Ednina Dvojina Množina
IMENOVALNIK dno dni dna
RODILNIK dna dnov dnov
DAJALNIK dnu dnoma dnom
TOŽILNIK dno dni dna
MESTNIK dnu dnih dnih
ORODNIK dnom dnoma dni
IMENOVALNIK sani
RODILNIK sani
DAJALNIK sanem
TOŽILNIK sani
MESTNIK saneh
ORODNIK sanmi
Ednina Dvojina Množina
IMENOVALNIK ledje ledji ledja
RODILNIK ledja ledij ledij
DAJALNIK ledju ledjema ledjem
TOŽILNIK ledje ledji ledja
MESTNIK ledju ledjih ledjih
ORODNIK ledjem ledjema ledji
Ednina Dvojina Množina
IMENOVALNIK zob zoba zobje
RODILNIK zoba zob zob
DAJALNIK zobu zoboma zobem
TOŽILNIK zob zoba zobe
MESTNIK zobu zobeh zobeh
ORODNIK zobom zoboma zobmi