Se greste učit ali učiti? Morate skuhat ali skuhati kosilo? Je treba pomit ali pomiti posodo? Mogoče imate težave z rabo nedoločnika ali namenilnika, a tega ne veste niti sami, vse dokler vas na to ne opozori učitelj, prijateljica jezikoslovka, sodelavec ali celo vaš nadrejeni, ki je precej občutljiv na jezikovne spodrsljaje.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Nedoločnik ali infinitiv …

… je glagolska oblika, ki se konča na -ti ali -či; na primer: sedeti, teči.

Namenilnik ali supin …

… je glagolska oblika, ki se končuje na -t ali -č; na primer: sedet, teč.

Kdaj nedoločnik (npr. spati) in kdaj namenilnik (npr. spat)?

Namenilnik (spat) se uporablja ob glagolih premikanja (npr. grem, hodim …), povsod drugod stoji nedoločnik.

Primeri:

Grem (glagol premikanja) spat.

Moram (glagol ‘nepremikanja’) spati.

Hodila se je (glagol premikanja) učit k sosedovim.

Treba se je (glagol ‘nepremikanja’) učiti.

Domača naloga

  1. Podčrtajte pravilno glagolsko obliko (nedoločnik ali namenilnik?) Utemeljite, zakaj ste se tako odločili.

Moram ti nekaj povedat/povedati. Poleti je na bližnji bazen hodila plavati/plavat. Šla je obiskati/obiskat svojo hčer. Pojdi povedati/povedat, da je kosilo. Treba bo zbrati/zbrat kar nekaj poguma.

Rešitve: povedati (moram=glagol ‘nepremikanja); plavat (je hodila=glagol premikanja); obiskat (šla je=glagol premikanja); povedat (pojdi=glagol premikanja); zbrati (treba bo= glagol ‘nepremikanja’).

Dodatna naloga

Podčrtaj pravilno obliko glagola.

Moram spat/spati.

Rešitev: spat.

Zakaj? ????

Namenilnik namreč uporabimo tudi takrat, kadar je glagol premikanja izpuščen; na primer: Moram iti spat.