Veste, kako prepoznate, da je neka beseda pridevnik? Če se po njej vprašate kakšen, kateri in čigav, kajne? Torej, na primer: lep, pralni in očetov. Kaj še veste o tej besedni vrsti?

Da se stopnjuje. Na primer: lep, lepši, najlepši; zelen, bolj zelen, najbolj zelen; dragocen, predragocen. Kaj še?

Pridevniki imajo lahko določno ali nedoločno obliko; na primer: nov : novi, črn : črni … Prva oblika je nedoločna, druga pa določna. Lahko obe obliki uporabite kadar koli? Če ne veste, je tale kratek prispevek kot nalašč napisan prav za vas.

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Črn klobuk : črni klobuk

Najprej: kako se vprašamo po besedi črn? Kakšen. Kako se vprašamo po besedi črni? Kateri? Prvi pridevnik je torej kakovostni oziroma lastnostni; drugi je vrstilni. Po nedoločni obliki se vprašamo KAKŠEN?; po določni obliki se vprašamo KATERI.

Nedoločno obliko (kakšen: črn) uporabimo ob prvi omembi; na primer: Kupila je črn klobuk.

Nedoločno obliko pridevnika uporabimo še:

  • za zaimkom vsak; na primer: Vsak črn klobuk ji je všeč.
  • če pridevnik nastopi v vlogi povedkovega določila; na primer: Klobuk naj ne bo svetel, torej je lahko črn.

Določno obliko pridevnika uporabljamo, kadar govorimo o že znani lastnosti; na primer: Kupila je črn in rdeč klobuk. Črni klobuk uporabnejši.

Določno obliko pridevnika uporabimo še:

  • če je pridevnik del lastnega imena; na primer: Gašper Veliki
  • če pridevnik označuje posebno vrsto predmeta; na primer: materni jezik, naravni jezik, rženi kruh …
  • če pridevnik stoji za kazalnim zaimkom ali zaimkom ves; na primer: ta lepi klobuk; ves širni svet …
  • če pridevnik uporabimo kot samostalnik; na primer: dežurni, zaposleni …

Pomenska razlika

Ali besedna zveza mali možgani pomenijo enako kot majhni možgani? Kaj pa mali hlapec in majhen hlapec? Ali pa: mala začetnica in majhna začetnica?

Mali možgani so sestavni del človeških možganov; majhni možgani so majhni po velikosti; mali hlapec je mali po položaju; majhen hlapec je majhen po velikosti; mala začetnica pomeni npr. a; majhna črka po pomeni majhno črko glede na velikost.