Če se pri pisanju pogosto vprašate, ali določeno besedo napisati skupaj ali narazen, si lahko pomagate z jezikovnimi pripomočki ali z jezikovnimi korpusi, v katerih so zbrani primeri rabe iz prakse.

Sicer pa vam bomo kar mi poskušali na čim jasnejši način razložiti, katere besede pisati skupaj in katere narazen. Za začetek bo to kar dobra orientacija.

Branje članka vam bo vzelo približno 3 minute.

Katere besede morate pisati skupaj?

Če v določeno besedo, za katero niste popolnoma prepričani, ali bi jo pisali skupaj ali narazen, ne morete vriniti druge besede, besedo pišite skupaj.

Na primer: nemogoč, nemilost, zlepa.

Skupaj pišite zloženke z medpono -o-; če je preglas, se -o- spremeni v -e-; ter medpono -i-.

Na primer: srečelov, jugozahod, živinozdravnik, kažipot.

Skupaj pišite nekatere sestavljanke.

Na primer: podpovprečen, pradedek, ultramaraton.

Skupaj pišite nekatere sklope.

Na primer: vseeno, vseskozi, nebodigatreba, kajneda, petinosemdeset.

Skupaj pišite zložene zaimke.

Na primer: nekdo, redkokdo, malokateri, nikakršen.

Katere besede morate pisati narazen?

Narazen pišite zanikane glagole.

Na primer: ne vem, ne bo, ne bi.

*Izjeme: nočem, nimam, nisem … (Glagoli, pri katerih je členek ne postal del glagola.)

Narazen pišite nekatere stalne besedne zveze.

Na primer: kdor si bodi, kdo ve kam, bog si ga vedi kdo.

Narazen pišete sklope s koli.

Na primer: kogar koli, kjer koli, čigar koli.

Narazen pišite zveze dveh prislovov ali členka.

Na primer: prav tam, čim bolj, čim več, nič koliko.

Kaj lahko pišete skupaj in narazen?

Nekatere zloženke lahko pišete skupaj ali narazen.

Na primer: legokocke ali legokocke, minigolf ali minigolf.

Še nekaj …

Potem pa so tukaj še besede, ki jih morate pisati z vezajem. To so besede, pri katerih je prvi del črka, števka ali kratica.

Na primer: d-mol, C-vitamin, TV-program, 75-odstoten.

Z vezajem pišite priredne zloženke.

Na primer: slovensko-nemški, zeleno-bel, sladko-kisel.

Vam pri tem na misel hodi tudi zapisovanje števnikov? Poglejmo si, kako se pravilno zapisujejo glavni števniki.

Pravilo: od nič do 100 pišite skupaj; na primer: 88 – oseminosemdeset, devetindevetdeset; skupaj pišite tudi vse stotice; na primer: dvesto, šeststo, devetsto.

Vse ostalo pišite narazen; na primer: 1890 – tisoč osemsto devetdeset.

Domača naloga

Podčrtajte pravilno obliko.

Obiskal nas je živinozdravnik/živino zdravnik.

Je to tvoja prababica/pra babica?

Prinesi mi slovensko-nemški/slovensko nemški slovar?

Posodila mu je šeststo/šesto/šest sto evrov.

Mali junak se je pohvalil z novimi lego kockami/legokockami.

Rešitve: Pri vseh primerih je pravilna prva različica, le pri zadnji sta lahko pravilni obe.