Ste vedeli, da so se, še preden sta se v slovenskem jeziku uveljavila izraza pomladi in spomladi, uporabljali izrazi: vzpomladi, vzpomlad in vzpomladanski? Iz -vz se je razvil -s in tako je nastal izraz spomladi, ki se uporablja pri pridevniku in prislovu.

Podobno kot beseda spomladi, so nastali še drugi izrazi, na primer: spodbuda iz vzpodbuda, steči iz vzteči ter zgled iz vzgled.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Pomladen, spomladen, spomladanski, pomladanski

Uporabljate kdaj katero od zgornjih besed? Beseda spomladen je zelo star izraz, ki je marsikje že zastarel in se kot takšen ne uporablja več. Beseda spomladanski se uporablja v nekaterih strokah, na primer v agronomiji (spomladanski dosevek), botaniki (spomladanska torilnica) in v športu (spomladanski tek).

Besedo pomladen boste najpogosteje srečali v besedilih, ki so politično ali botanično naravnana; na primer: pomladna stranka, pomladni grahor. Besedo pomladanski pogosto uporabljajo tisti, ki se ukvarjajo z astrologijo, botaniko in gozdarstvom; na primer: pomladansko enakonočje, pomladanski žafran, pomladanski les.

Spomladi, pomladi ali na pomlad?

Spomladi se je vrnil./Pomladi se je vrnil./Na pomlad se je vrnil.

Kaj od tega vam gre najbolje v uho? Verjetno ‘Spomladi se je vrnil’, kajne?

V knjižnem jeziku je pravilna samo ena oblika, in sicer: spomladi. Slovenski jezikovni priročniki lahko dopuščajo tudi predložno zvezo na pomlad, vendar samo v primeru, ko imamo v mislih čas ob koncu zime ali na začetku pomladi.

Na spomlad

Če ste doma s primorskega konca naše dežele, vam je morda znana še besedna zveza na spomlad, ki je značilna zlasti za primorska narečja. Tako boste izraz lahko pogosto srečali v kakšni pristni primorski pesmi. 🙂