Ste vedeli, da povprečen Slovenec naredi 10 jezikovnih napak na stran besedila? Po drugi strani pa je naš narod zelo občutljiv na tovrstne napake; seveda, ko gre za napake drugih. Čeprav boste v besedilu, ki ga boste poslali pomembni osebi, naredili samo eno pravopisno ali slovnično napako, vas ta v resnici lahko stane celo ugleda.

Branje članka vam bo vzelo približno 2 minuti.

Že samo ena drobna jezikovna napaka vam lahko odžene stranke, izzove posmeh, zmanjša možnost za pridobitev novega delovnega mesta in ne nazadnje poslabša šolsko oceno.

Bi se z tem obremenjevali? Če ste prikimali, je večja verjetnost, da ste v prejšnjem stavku opazili napačno rabo predloga z. Veste, kdaj se uporablja predlog z in kdaj predlog s? Kako pa je z rabo predlogov k in h?

Prvo srečanje s pravilom

Najverjetneje ste se z rabo predlogov s/z in k/h najprej srečali v osnovnošolskih klopeh. Ko vam je učiteljica na tablo napisala, da se predlog s uporablja pred nezvenečimi nezvočniki, pred vsemi ostalimi črkami pa predlog z, vam to pravilo še ni bilo popolnoma jasno.

Jasneje vam je postalo, ko ste na tabli zagledali velik napis:

Predlog s se uporablja pred: t, s, h, š, k, f, p in c; pred ostalimi črkami pa z. Ker je učiteljica predvidevala, da si boste to težko zapomnili, vam je pravilo poskušala še nekoliko približati.

V stavku ta suhi škafec pušča, odmislite vse samoglasnike (a, e, i, o, u); to, kar ostane so glasovi, pred katerimi stoji s.

Utrjevanje

Popravite napake ter v mislih utemeljite popravek.

Sosed Marko je z svojim psom odšel na sprehod. S njim se pogosto sprehaja tudi njegova sestra.

S ali z?

___22 točkami; ___5-letno garancijo.

Hm? Namig: Pri zapisovanju predloga pred številom uporabite enak predlog s ali z, kot če bi število oziroma števko zapisovali z besedo.

Predloga k in h

Ste vedeli, da ne morete iti k kmetu, lahko pa greste h kmetu? Predlog h namreč vedno stoji pred besedami, ki se začenjajo na k ali g; pred ostalimi črkami je predlog k.

Torej: h koči, h gnezdu, h konju, h grmovju; k tebi, k mami, k stricu.

Utrjevanje

Besedilo dopolnite s pravilno izbiro predloga k/h.

Potico je odnesla __ očetu. Šla je __konju, da bi mu dala jesti. Škornje je postavila __kaminu, da bi se ogreli.