V uradnih besedilih lahko najdete čudo napak, ki se jih pošiljatelji niti ne zavedajo prav dobro. Čeprav bi morala biti takšna besedila v vseh pogledih napisana popolnoma brezhibno, se v praksi pokaže marsikaj drugega.

Branje članka vam bo vzelo približno 1 minuto.

Zapisovanje datuma v slovenščini je še vedno velika težava, čeprav pravila ni težko usvojiti. A še preden ga usvojite, je treba vedeti, kje boste našli pravi zapis oziroma pravilo zanj.

Slovenski jezik pozna več različnih načinov zapisovanja datumov.

Kaj si je treba najprej zapomniti?

  • 1. Za pikami pri zapisovanju datuma so nedeljivi presledki; na primer 25. 5. 2019 in ne 25.5.2019.

  • 2. Pri zapisovanju dnevov in mesecev ničel ne pišemo; na primer 25. 5. 2019 in ne 25. 05. 2019.
  • 3. Če mesec pišete z besedo, ga napišite v rodilniku (česa?); na primer 25. maja 2019 in ne 25. maj 2019.

  • 4. Mesec pri pisanju z besedo pišite z malo začetnico; na primer 25. maja 2019 in ne 25. Maja 2019.

  • 5. Datum pri pomenu od … do zapišite s stičnim pomišljajem; na primer 25.–27. 5. 2019 in ne 25.-27. 5 2019 ali 25. – 27. 5. 2019.

    *Ukaz za nedeljivi presledek na tipkovnici je: Ctrl+Shift+presledek.

Zapisovanje datuma v povedi

Sestanek bo potekal v torek, 29. 10. 2019, v prostorih Kulturnega centra.

Zapomnite si:

Datum je treba od nadrejenega stavka ločiti z dvema vejicama, ker gre za vrinjeno podredje.

Vaja

V povedi popravite napake.

Vljudno vabljeni na sestanek Lovskega društva Medved dne 25.maja 2019, ki bo potekal v prostorih OŠ Zalog.

Namig: Če boste pred zapisom datuma prečrtali samostalnik »dne«, boste pri naslovniku, ki se dobro spozna na jezikovna pravila, pridobili še dodatne točke.